Hur länge kan man vara provanställd?

Du får som längst vara provanställd i sex månader. 

Vad händer när provanställningen tar slut?

Om provanställningen inte avbryts när prövotiden går ut övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning, alltså ett fast jobb. 

Vad gäller vid uppsägning av provanställning?

Chefen behöver inte ge någon förklaring till varför man väljer att avsluta provanställningen. Men man får inte bryta mot diskrimineringslagen och till exempel avsluta anställningen på grund av graviditet eller sexuell läggning. 

Kan man gå på dagen under provanställning?

Den anställda behöver inte säga till innan om man inte vill jobba kvar. Om företaget har kollektivavtal kan andra regler gälla. (Se punkt 6.)

Kan man få sparken under provanställning?

Provanställningen får avbrytas i förtid. Arbetsgivaren är skyldig att säga till två veckor innan anställningen avslutas. Om personen är med i facket ska arbetsgivaren samtidigt säga till facket.

Vad gäller för provanställning om det finns kollektivavtal med Handels?

Om företaget har kollektivavtal med Handels kan andra regler gälla för provanställningar. Till exempel i kollektivavtalen för privata butiker och lager och e-handel. I privata butiker med kollektivavtal måste även den anställda säga till två veckor innan om man själv vill avsluta sin provanställning. Om arbetsgivaren vill avsluta anställningen ska denne ange skälen om arbetstagaren begär det. 

För både butiker och lager och e-handel med kollektivavtal gäller att arbetsgivaren kan förlänga provanställningen till längre än sex månader om personen varit sjuk eller frånvarande. Då förlängs provanställningen med motsvarande tid som personen varit borta. Om chefen vill förlänga perioden ska denna skriftligen meddela detta minst två veckor innan den ursprungliga perioden löper ut. 

Källor: Lagen om anställningsskydd, kollektivavtalen för privata butiker och lager och e-handel.