Handlare landet över vittnar om stök och stölder. I Svensk Handels senaste trygghetsbarometer framhävs ett allt råare samhällsklimat som snabbt smittar av sig till butiksmiljön. Bilden av en otryggare handel ligger nära till hands.

Men rånen, som i många fall står bakom det grövsta våldet mot butiksanställda, har mer än halverats på tio år.

Även polisanmälda stölder och snatterier – där hotfulla situationer lätt uppstår – har dalat. Färre butiksstölder än i fjol har inte anmälts sedan 1979, sett till brott per 100 000 invånare.

Arbetsmiljöverkets inrapporterade fall av hot och våld mot anställda har legat på ungefär samma nivå sedan 2014.

Många anmäler inte brotten

Att polisanmälningarna går ner behöver visserligen inte betyda att brotten minskar. Det kan bero på att färre anmäler händelser till polisen.

65 procent av butiks- och kassapersonal uppgav att de inte polisanmält brott de blivit utsatta för på jobbet mellan 2006-2017, i Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning.

Arbetsmiljöverket räknar med att hälften av alla incidenter på jobbet inte rapporteras in till myndigheten.

Men det är oklart om färre anmäler i dag än tidigare. Enligt Brottsförebyggande rådet har mörkertal mindre betydelse om man ser över några års tid. Den anmälda brottsligheten ger därför en ganska bra bild av själva utvecklingen.

Kriminologen: ”Samhället är säkrare”

Mycket pekar på att vi numera är bättre på att uppmärksamma och anmäla hotfulla händelser. Det hävdar Sofia Wikman, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle, som har forskat om hot och våld i arbetslivet.

– Vi vill ta mindre skit i dag. Om någon muckar, går in i affären och beter sig illa, har vi blivit bättre på att anmäla den typen av saker, säger hon.

Sofia Wikman, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle.

Enligt Sofia Wikman har samhället blivit säkrare med färre våldsamma brott. Detta trots att fler brutala gängskjutningar och mediers rapportering kan få oss att tro att annat.

– Många som håller kurser inom hot och våld är väldigt alarmistiska. De menar att vi måste vidta försiktighetsåtgärder på grund av utvecklingen i samhället, men det allmänna våldsläget är minskande, säger Sofia Wikman.

Svårt avgöra vad som är ett hot

Minskningen av anmälda butiksrån speglar sannolikt verkligheten, eftersom polisen enligt Sofia Wikman nästan alltid kopplas in.

Hot är knepigare att kartlägga.

– Det kan vara svårt att veta var gränsen för ett hot går eftersom det kan vara sublimt. Att någon går in i affären och inte säger någonting flera gånger per dag, är det ett hot eller inte? säger Sofia Wikman.

Unga har en tendens att inte våga anmäla hotfulla händelser, enligt Sofia Wikman. De ser det som en del av jobbet och vill inte gnälla till chefen.

Samtidigt menar hon att män har lättare för att tala om känslor i dag, vilket kan borga för att hot och våld lyfts mer från deras sida.

Att veta exakt hur utsatta butiksanställda är ter sig alltså nästintill omöjligt.

Statistikprofessorn: Risk för felrapportering

När Svensk Handel frågar landets handlare om utsatthet för hot i trygghetsbarometern känner handlarna sannolikt inte till allt som har hänt i butiken.

Det säger Dan Hedlin, professor i statistik vid Stockholms universitet, som å andra sidan ser en risk med att handlare som har drabbats av brott är mer villiga att svara på en webbenkät.

– I princip skulle man behöva åka ut till butikerna, leta upp butikscheferna och ställa muntliga frågor till dem så man vet att alla svarar, säger Dan Hedlin.

Dan Hedlin, professor i statistik vid Stockholms universitet.

Rädsla för brott kan orsaka stress

Sofia Wikman tycker att det är viktigt att fortsätta jobba för att minska risken för rån, hot och våld även om situationen förbättras.

Samtidigt ser hon en fara i att larma om en än mer brottsutsatt handel om så inte är fallet, eftersom det kan öka rädslan och skapa en stress hos butiksanställda.

– Den alarmistiska bilden av brottsutvecklingen gör också att färre går runt på gatan. Ju mer folk det är i omlopp, desto mindre risk för brott, säger Sofia Wikman.


Personalen på Willys i Örebro: ”Det är mycket lugnare nu”

Det har blivit lugnare på Willys Västhaga i Örebro, berättar skyddsombudet Anneli Öberg (till vänster). Här med kollegan Sara Frid.

2016 härjade stöldligor på Willys Västhaga i Örebro. Nu har det blivit bättre.

Stölderna eskalerade på Willys Västhaga i Örebro för tre år sedan. Personalen tvingades ta bort choklad, tuggummi och kaffe från hyllorna och sälja bakom disk.

– Det var en våg av stöldligor just då, minns skyddsombudet Annelie Öberg.

Stölderna har minskat rejält sedan dess, enligt personalen och chefen. I dag är bara kaffet kvar bakom kassan vid självskanningen. Om de minskade stölderna beror på att varorna hamnade bakom disk är svårt att säga.

Färre konfrontationer i kassan

Annelie Öberg har jobbat i butiken i 25 år och tycker att stölderna går upp och ner i perioder.

Kollegan Anna Klasenius, med 24 år på jobbet, sitter i kassan där flest konfrontationer sker.

– Det är mycket lugnare än förr. Det kan vara någon känsla jag har bara. Tjuvarna kanske är skickligare nu också.

Anna Klasenius.

Hon tycker att hotfulla situationer är relativt sällsynta. I så fall sker de när personalen kommer på personer med att stjäla. Anna Klasenius minns när hon påpekade att en man hade varor han inte köpt i sin kasse.

– Då blev han hotfull mot mig när jag bad om att kolla hans kvitto. Jag vände mig och så sprang han ut. Det var nog lika bra, jag hade inte velat ha med honom att göra.

Det har även blivit bråk mellan kunder, vilket personalen har tyckt varit jobbigt. Då har de kallat på väktare som vanligtvis bara är på plats innan stängning.

Sedan en tid tillbaka syns inte butikskontrollanterna till i butiken eftersom de bara sätts in vid behov. Det tycker Anna Klasenius är tråkigt.

– Det är en trygghet för oss som sitter i kassan.