– Vi får gå lite på magkänsla när vi upplever att hot och våldssituationerna har ökat i butikerna. Vi tror att det finns ett jättestort mörkertal vid incidenter i samband med att stjäla och snatta, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

En kund som blir hotfull vid nekad reklamation är enligt honom ett exempel på en händelse som inte anmäls eftersom den inte är lika dramatisk som ett rån.

Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, hör allt mer om stökiga kunder.

– De slänger kläder på golvet och ber personalen dra åt helvete. Det finns en arrogans som våra medlemmar vittnar om, att det har blivit ett råare och tuffare klimat, säger han.

Kan det inte bero på att anställda har lättare att prata om problemen i dag, snarare än att det faktiskt blivit stökigare?

– Absolut och det vore ju positivt i sig om problemen inte ökar. Men om vi får indikationer om problem med hot, våld och trakasserier är det kanske mindre relevant om det är en ökad anmälningsbenägenhet. Vi måste ta tag i det, säger Per Geijer.

Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Han medger att Svensk Handels trygghetsbarometer – som visar på omfattande brottslighet i butiker – inte kan ge en helt korrekt bild av hur läget faktiskt är.

– Vi gör inte anspråk på att genom barometern visa en absolut sanning. I stället använder vi den som en indikator på problemens omfattning och konsekvenser, säger Per Geijer.

Svensk Handels undersökningar har visat på svårigheter med att locka personal på grund av brottsligheten.

Finns det inte en risk med att måla upp en bild av en handel starkt utsatt för brott?

­– Till och från bör vi kanske backa från vår retorik. Samtidigt behöver vi hantera situationer där varje nytt offer är ett misslyckande. För mig skulle det vara väldigt avlägset att låta bli att påtala problem av rädsla för att skada bilden av yrket eller branschen.