1. Avtalsrörelsen

Pappa LO och mamma Svenskt Näringsliv har dejtat länge och har nu bestämt sig för att flytta ihop. Deras relation har alltid varit stormig men innerst inne tror de fortfarande på kärlekens band. 

De har en väldig massa barn från tidigare äktenskap som ska komma överens med varandra. Nu ska familjereglerna för de närmaste åren sättas. 

På fackspråk: Landsorganisationen LO är en paraplyorganisation för 14 fackförbund. Svenskt Näringsliv är arbetsgivarnas motsvarighet. Alla fack- och arbetsgivarorganisationer ska nu börja förhandla kollektivavtal och löner.

2. Avtalskonferenser

Pappa LO:s dotter Handels har fått veta att hon måste dela rum med mamma Svenskt Näringslivs dotter Svensk Handel. De har gemensamma intressen som mode och shopping. Men eftersom de går på samma skola vet Handels att Svensk Handel kan vara en riktigt bitch.

Så det är bäst att vara förberedd. Hon samlar tjejkompisarna för att tillsammans diskutera vilka frågor som är viktigast att kämpa för så att det inte blir orättvis fördelning i walk in closeten. 

På fackspråk: Varje fack förhandlar med en arbetsgivarorganisation om villkoren i sin bransch. Handels förhandlar med Svensk Handel.

I början på hösten förberedde sig Handels med avtalskonferenser där förtroendevalda över hela landet diskuterade vilka frågor Handels ska driva i avtalsrörelsen gentemot Svensk Handel. Till exempel ob-ersättning, lön, trygga anställningar, sexuella trakasserier och pensionsfrågor. 

3. Repskapet

Pappa LO samlar alla sina barn vid köksbordet för att lyssna på hur de vill ha sitt boende. Han blir överöst med mer eller mindre realistiska krav och måste ryta ifrån – ”Ni kan inte få allt, det är bättre att ni enas om ett par frågor. Tillsammans är vi starkare”, säger han myndigt.

Storasyster Kommunal tycker att de andra inte lyssnar på hennes problem och bestämmer sig för att köra sitt eget race.

På fackspråk: LO:s representantskap i oktober samordnar de olika facken så att alla ställer samma krav i förhandlingarna gentemot arbetsgivarna. I år handlar kraven bland annat om en låglönesatsning, pensionsinbetalningar från första jobbdagen och stärkt skydd mot sexuella trakasserier. I år fick LO med sig tolv fack i samordningen. Kommunal och Pappers ställer sig utanför och kör på egna krav. 

4. Märket

När veckopengen ska bestämmas skickar syskonen in den äldsta brorsan IF Metall först för att göra upp med sin nya roomie Teknikföretagen. De äldsta har störst utgifter och vill sätta ribban för allas veckopeng. Om de får till en bra deal kan de andra inte få det sämre. 

På fackspråk: Märket, en siffra på hur höga löneökningarna ska bli, sätts av facken inom industrin, t ex IF Metall, och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen eftersom branschen är internationellt konkurrensutsatt.

Lönernas storlek påverkar industrins möjlighet att exportera. De andra facken ska följa märket. 

5. Avtalen går ut

Dags för inflytt i det nya huset. 31 mars får familjerna nyckeln. Nu gäller det att alla kommer överens snabbt – annars brakar helvetet lös.

På fackspråk: 31 mars löper kollektivavtalen ut för runt 1,5 miljoner löntagare, bland annat för anställda i butiker, lager och e-handel. Om parterna inte kommit överens om nya avtal kan fack eller arbetsgivare varsla om konflikt. 

6. Konflikt

Mitt i alla flyttkartonger börjar barnen Handels och Svensk Handel bråka. De kan inte komma överens om flera viktiga frågor som gäller deras gemensamma rum. Handels går i strejk. Svensk Handel svarar med lockout så att Handels och hennes kompisar inte kan komma in i rummet. 

På fackspråk: Facket kan ta ut sina medlemmar i strejk för att utöva påtryckningar mot arbetsgivarna. En mildare form är blockad, stopp för ett visst arbete, till exempel övertidsblockad eller nyanställningsblockad. Arbetsgivarnas konfliktvapen är lockout – att stänga ute personalen från jobbet utan lön. 

7. Medling och nytt avtal

Det är dålig stämning i den nya bonusfamiljen. Psykologen Medlingsinstitutet kallas in för att försöka lösa konflikten mellan tjejerna. Efter ett par vändor är båda parter lagom missnöjda och kommer överens om ett kontrakt gällande rummet. Friden sprider sig i den nya familjen – åtminstone i ett år. Då har föräldrarna lovat att barnen ska få byta rum och förhandla om veckopengen.  

På fackspråk: Om fack och arbetsgivare inte kommer överens kallas medlare in från statliga Medlingsinstitutet. När Handels och Svensk Handel är överens om ett nytt kollektivavtal väntar lokala förhandlingar där löneökningarna fördelas mellan de anställda på arbetsplatserna. Avtalet kan gälla ett år eller flera år, beroende på vad parterna bestämmer.