Hur känns det att komma in i rollen som förhandlingschef i detta läge?

– Det känns bra. Det är en utmaning för alla organisationer att gå in i en avtalsrörelse.

Vilka blir era viktigaste krav?

– Vår utgångspunkt är att ha en återhållsam löneökning. Det beror på hur arbetsmarknaden ser ut, både generellt men också specifikt för handeln.

Vilka är problemen?

– Många handlare är pressade och vi ser tyvärr ett ökat antal konkurser och varsel. Och den ökande e-handeln, att det är så lätt att med mobilen beställa från utlandet, gör att handeln har blivit internationellt konkurrensutsatt. Vi har höga arbetskraftskostnader, vilket försvårar för svenska företag att lyckas på e-handelsmarknaden. Det är en av anledningarna till att det är viktigt att vi är återhållsamma.

Ni anser att ingångslönerna är för höga, varför då?

– Höga ingångslöner innebär att det blir svårt för medlemsföretagen att jobba med en löneutveckling som gör att de anställda motiveras i arbetet och vill stanna kvar. Det är för låg lönespridning. Konjunkturinstitutet har dessutom pekat på att lägre ingångslöner skulle göra det lättare för människor som står utanför arbetsmarknaden att få jobb.

Handels vill ha bort hyvling av arbetstiden. Vad anser du om det kravet?

– Att sänka sysselsättningsgraden är inget företagen gör om det inte verkligen behövs. Handels vill ha högre arbetstid för färre personer. Men det skulle göra det svårt för företagen att få ihop sina scheman, att det finns personal på plats när kunderna kommer in.

Handelsnytt har nyligen skrivit om en butik som slutat hyvla för att inte förlora kompetens. Tyder inte det på att företagen gynnas av att inte dra ned på arbetstiderna?

– Som jag sa så tror jag inte att företagen gör detta om det inte är nödvändigt. I er artikel så höjde företaget arbetstiderna för att det fanns möjlighet till det. De flesta försöker möta sina anställdas önskemål om det går. Statistiken visar också att det är fler som får höjd sysselsättning än som får sänkt.

Handels vill avskaffa anställningsformen allmän visstid. Vad anser du?

– Företagen behöver ha möjlighet att använda visstidsanställningar, och allmän visstid är inte så administrativt krävande som andra anställningsformer.

Vad säger du till handelsanställda som är oroliga för otrygga anställningar?

– Jag har en förståelse för att det för den enskilda individen kan vara besvärligt. Samtidigt är min bild att handeln är en bransch där företagen bryr sig om de anställda.

Fyra korta!

Vänder du streckkoderna rätt när du handlar?

– Åh, det försöker jag verkligen göra. Det är en viktig arbetsmiljöfråga för kassapersonalen.

Näthandel eller fysisk butik?

– Jag gillar båda och kan inte välja där.

Självskanning eller kassa?

– Vilka samvetsfrågor. Jag försöker vara realistisk, hur det blir oftast… Nej, jag tror det beror på vilken butik det gäller, och hur mycket jag handlar.

Högre ob eller högre grundlöner?

– Om du med grundlöner menar utgående lön och inte ingångslön så väljer jag det.  

Anna Nordin kommer närmast från positionen som chefsjurist på Svensk Handel. Innan dess har hon bland annat varit förhandlingschef på Livsmedelsföretagen och på bolaget Bravida.