Risken att skadas eller bli sjuk på sitt jobb är större om du är anställd på Amazon än genomsnittet i branschen, visar två nya granskningar från USA skriver tidningen Arbetet.

Tidningen The Atlantic har tillsammans med undersökande reportrar från The Reveal, ett centrum för undersökande journalistik, granskat arbetsmiljön på Amazon.

Deras undersökning visar att det skedde 9,6 allvarliga arbetsskador per 100 heltidsanställda på Amazons lager förra året. Genomsnittet i branschen ligger på 4.

Arbetsskadorna på näthandelsföretaget är till och med högre än inom sågverksindustrin (6,1). Den och stålindustrin (10,2) ses vanligtvis som farliga branscher att jobba inom.

15 av 100 skadade på lager

Anställda vittnar om högt tempo

I USA jobbar 125 000 lageranställda på 110 arbetsplatser för Amazon. The Atlantic och The Reveal har granskat arbetsplatsolyckor och sjukskrivningar på 23 arbetsplatser.

Det noterade såväl dödsolyckor som förslitningsskador.

En anställd på ett lager som ligger i Eastvale, Kalifornien, berättade att hon var tvungen att skanna en vara var elfte sekund för att kunna leva upp till det mål företaget satt upp.

Efter två månaders arbete och 100 000 skanningar fick hon svår värk och muskelinflamationer och kunde inte jobba längre.

På den arbetsplatsen fanns det 422 arbetsskaderapporter förra året.

Nätjätten Amazon har 125 000 lageranställda i USA.

Samtidigt undersökte tekniksajten Gizmodo arbetsvillkoren på ett Amazonlager (JFK8) på Staten Island i New York.

På det lagret var antalet skadade/insjuknade 15,09 av 100 heltidsanställda.

Där klagade de anställda på förslitningsskador på grund av monotont arbete. Flera var också kritiska till temperaturskillnaderna i lokalen.

Amazon: ”våra lager inte farligare än andra”

Amazon tillbakavisar dock granskningarna och hävdar i ett brev till medierna att det inte är korrekt att beskriva arbetsmiljön på deras lager som farligare än på andra ställen.

Deras förklaring är att Amazons storlek innebär att det är naturligt att det blir fler skadeanmälningar. Företaget uppger att de sedan 2016 jobbat mycket med arbetsmiljöfrågor.

Artikeln är även publicerad i tidningen Arbetet som tillsammans med Handelsnytt och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.