Förra hösten genomförde Handels en stor undersökning av hur förbundets medlemmar upplevde musik på arbetsplatsen. En stor del av undersökningen rörde julmusik.

Nu följer Handels upp den rapporten genom att specifikt fråga skyddsombud i detaljhandeln. Resultatet visar att 50 procent av de tillfrågade skyddsombuden anser att julmusiken är mer störande än musik under resten av året. Bland handelsmedlemmar svarade 40 procent ja på samma fråga.

Stefan Carlén.

Julmusik blir i många butiker en symbol för det som skapar sämre arbetsmiljö

Stefan Carlén, chefsekonom Handels.

– Julmusik blir i många butiker en symbol för det som skapar sämre arbetsmiljö genom brist på variation, och ständigt upprepade slingor, säger Stefan Carlén, chefsekonom på Handels i ett uttalande.

Gillar vanlig musik mer

Vad gäller övrig musik så är skyddsombuden tvärtom något positivare jämfört med vanliga medlemmar. 55 procent av skyddsombuden tycker att musik är positivt för arbetsmiljön, medan 18 procent anser att den är negativ. Samma siffror bland medlemmar var 45, respektive 24 procent.

En förklaring till att skyddsombud gillar musiken mer kan enligt Handels vara att de ofta har större möjlighet att påverka musikvalet, något som tidigare lyfts fram som en orsak till varför vissa är positiva till musik i butik.

Citat ur skyddsombudsundersökningen om julmusik

”Vi har inget större problem med detta då vi själva reglerar när och vad som spelas.”

”Musik i butiken är bara positivt, så länge ljudet ligger på en jämn lagom nivå”

”… musiken hjälper mig att hålla tempot och humöret uppe vid tidiga mornar och stressiga moment.”

”ja snackar vi julmusik så är det ju samma skiva hela tiden timme in och timme ut…”

”…julmusiken är klar störande” 

”Musiken blir väldigt tjatig.”