Öppet brev till företagsledningen i H&M Sverige AB

Den senaste veckan har det framkommit att vårt provisionssystem ska ändras från och med den första december i år. Provision har vi haft sedan lång tid tillbaka, en förmån som gjort att vi som anställda känt oss stolta, uppskattade och bidragit till att vi gett det där lilla extra i butikerna. 

En medarbetare inom företaget har nyligen uttalat sig i media om den nya ändringen. Vi vill med det här brevet bekräfta hens känslor och uppgifter, samt ge vår syn på hur vi själva känner i vår butik.

”På H&M tror vi på öppna dörrar och högt i tak. Det innebär att varje medarbetare kan diskutera arbetsrelaterade frågor direkt med ledningen. Som anställd har man rätt till kollektivavtal. Vi strävar hela tiden efter att ha bra relationer med såväl anställda som arbetstagarorganisationer och fackföreningar.”

Det här citat från företagets hemsida anser vi ha en extremt viktig innebörd. Vi vidarebefordrade därför ett brev till företaget för ungefär ett år sedan där vi kom med synpunkter gällande vår företagskultur i allmänhet, och personalförmåner i synnerhet. 

När vi fick beskedet om det nya provisionssystemet blev vi i butiken chockade, besvikna och sårade.

Det här gjorde vi i ljuset av att vi inom företaget strävar mot att ha en öppen dialog, vara raka mot varandra, och ge feedback för att kunna förbättra olika saker.

En tillfredställande kommunikation förutsätter dock en tvåvägskommunikation, och eftersom vi inte fått någon respons så gör vi ett nytt försök med det här brevet. 

När vi fick beskedet om det nya provisionssystemet blev vi i butiken chockade, besvikna och sårade. Vi är helt införstådda med att provisionen är en förmån som ligger utanför vårt kollektivavtal och att det inte är ett krav att ha detta. 

Däremot ser vi gärna att H&M ska ligga i framkant, inte bara när det gäller mode, miljö och hållbarhet etc. utan även när det gäller att ta hand om sin personal och fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsplats. Helt enkelt för att vara ett föredöme för andra företag när det gäller sin personalpolicy. 

Provisionen som vi har i dag är en betydande del av våra redan låga handelslöner

Provisionen som vi har i dag är en betydande del av våra redan låga handelslöner, faktiskt flera tusen per år beroende på hur många timmar man är anställd på. Den påverkar även vår semesterlön samt vår pension. 

I och med att det nya systemet genomförs kommer det praktiskt taget vara omöjligt för oss att klara de nya kriterierna för att få provision.

Under de senaste åren har vi sett en ökad detaljstyrning i butiken samt en ökad stress. Vår arbetsmiljö består av ett extremt högt tempo med en schemaläggning som gett oss oregelbundna arbetstider mellan olika veckor.

Ett övergripande mål är att hålla nere timmar, och oftast inte ersätta medarbetare som är sjuka eller har semester. Vi springer snabbare och snabbare för att hjälpa våra kunder, få ut våra varor och ge service på bästa sätt.

Dagens provisionssystem har motiverat oss till att kämpa och ge det där lilla extra trots att det blivit ett betydligt tuffare arbetsklimat i butiken.

Slutligen vill vi betona att vi är lojala mot vårt företag, och att vi hjälper våra kunder på bästa sätt utifrån de förutsättningar vi har i butiken.

I mångt och mycket är vi som en del av en H&M-familj, vi skrattar, stöttar varandra och flera av oss har jobbat i många år. Vi står helt och hållet bakom den positiva kraften som finns i våra värderingar och policies som t ex miljö, hållbarhetsfrågor och mångfald.

Vi vill inte förminskas till en kostnad i en kvartalsrapport.

Kort sagt vi älskar H&M, och har gett vårt bidrag till de försäljningsframgångar som företaget haft under många år. Däremot ser vi en klar förbättringspotential i synen på oss som jobbar i butik.

Vi vill naturligtvis uppfattas som en viktig och betydande del, som en tillgång i företaget, och inte förminskas till en kostnad i en kvartalsrapport.

Vi hoppas innerligt att H&M:s ledning tar till sig våra synpunkter med öppet sinne och förhoppningsvis omprövar sitt beslut om ett nytt provisionssystem.

Med vänliga hälsningar

Personalen på H&M Torp Köpcentrum, Uddevalla

Så svarar H&M

Petra Buchinger, presskontakt H&M Sverige svarar:

”Vi tog del av brevet under gårdagen och har tackat butiken för deras viktiga feedback. Vi har en förståelse för de reaktioner som kan komma med förändringar och för oss är det viktigt att lyssna in våra medarbetares tankar.

Just nu för vi en fortsatt dialog med butiken om hur vi tillsammans kan utvärdera det nya provisionssystemet under det första kvartalet.”