Butiksanställda på H&M har under många år fått provision baserad på hur mycket butiken säljer varje månad.

Företaget har i förhandlingar med fackförbundet Handels velat förändra den modellen sedan 2017. Under tiden har provisionen betalats ut som vanligt.

Men nu har förhandlingarna avslutats i oenighet, rapporterar tidningen Arbetet. Ett nytt system införs ensidigt från arbetsgivarens sida den 1 december. Samtliga anställda informerades under onsdagen.

Handels: ”Stor förändring i privatekonomin”

Enligt Handels har H&M inte presenterat tillräckligt underlag för vad förändringen får för konsekvenser för medlemmarna.

 – Många anställda kommer att förlora på det här, det blir en stor förändring i privatekonomin. De förlorar inkomst baserat på sådant de inte själva kan påverka, säger Jens Lundberg, pressekreterare på Handels.

Enligt det nya systemet kommer provisionen nämligen bara betalas ut om butiken uppnår ett specificerat försäljningsmål samtliga tre månader under varje kvartal, annars blir det ingenting alls.

– Arbetsgivare ser ofta provisionen som något schyst de gör för sin personal, att de delar med sig av vinsten, och att de därför kan göra som de vill. Men för många anställda är det en stor del av inkomsten, säger Jens Lundberg.

Det var som att de släppte en bomb precis innan julhandeln

Anställd på H&M

I informationen till de anställda som tidningen Arbetet har tagit del av, skriver H&M att förändringen handlar om att säkra företagets vinster:

”Detaljhandeln är en bransch i förändring och för att säkra en stabil och långsiktig tillväxt behöver vi som företag tillsammans arbeta för att säkra vår lönsamhet”, står det.

Förlorar 2 000 kronor i månaden

Tidningen Arbetet har talat med en H&M-anställd sedan 20 år tillbaka, som vill vara anonym. Hon kommer att förlora upp till 2 000 kronor i månaden på förändringen.

– Vi bara satt tysta, halvt chockade. Provisionsmodellen har funnits så länge jag har jobbat på H&M. Det var som att de släppte en bomb precis innan julhandeln, när de vet att vi säljer som mest. I praktiken kommer min månadslön att sänkas med mellan 1 500 och 2 000 kronor i månaden.

Hon hävdar att de nya målen kommer att vara omöjliga att uppnå.

– Ska vi behöva göra ännu mer nu? Vi sliter varje dag, på obekväm arbetstid, helger, jular och midsomrar, och nu detta. Jag har alltid tyckt att det varit kul att gå till jobbet, men så känner jag inte längre, säger hon.

Så säger H&M om den slopade provisionen

H&M svarar att de inte vill gå in i detalj på tidningen Arbetets frågor, men har gett följande kommentar via mejl:

”På H&M innebär provisionssystemet en möjlighet att kunna motivera, engagera och involvera våra medarbetare i det dagliga arbetet och vi är mycket glada över att kunna erbjuda den här förmånen till våra medarbetare i butik i Sverige.

I Detaljhandelsavtalet finns det inga krav på att vi som arbetsgivare ska erbjuda provision till våra medarbetare, men detta är dock någonting som vi på H&M Sverige har valt att göra under många år, vilket vi är relativt unika med i branschen. Vi vill ge våra medarbetare en bättre möjlighet att påverka provisionen och därför har vi tagit fram ett nytt provisionssystem som börjar gälla från och med den 1 december. Det nya provisionssystemet påverkar inte medarbetarnas grundlön. Det som är nytt med det nya systemet är att provisionsutbetalningen kopplas till varje specifik butiks lönsamhet. Om butiken får en högre lönsamhet, innebär detta alltså också en högre provisionsutbetalning för våra medarbetare i den butiken.

Det nya provisionssystemet innebär således en ökad möjlighet för våra medarbetare att i större utsträckning påverka provisionen och det kan innebära en högre provisionsutbetalning än det tidigare provisionssystemet.”

Artikeln är även publicerad i Arbetet som tillsammans med Handelsnytt och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.