Jag har varit medlem i facket sedan 1982. Jag trivdes väldigt bra som fackombud på min arbetsplats i Luleå. Efter min förtidspensionering har jag kvar mitt medlemskap i Handels.

”Våra pensionärer är jätteviktiga för oss”

Insändare

Vad jag ville komma till är en banal sak men dock så viktig: Det vore jättekul om avdelningen bjöd in gamla pensionärer till en träff över en fika och lite nostalgisnack om nutid och dåtid.

Jag riktar mig mot Luleås avdelning. Tack