Inspektionerna har genomförts under våren och hösten och de har varit både annonserade och oannonserade. Totalt rör det sig om 20 butiker, bland annat i Luleå, Örebro, Karlskoga, Lindesberg, Trelleborg, Gällivare, Kiruna, Södertälje och Oskarshamn. 

”Har gjort sin läxa”

På vissa håll visar inspektionerna på en god arbetsmiljö med gott om utrustning samt välordnade lager. Exempel på det är Kiruna, Luleå, Kristinehamn och Trelleborg. Jysk verkar också ha tagit tag i frågorna som rör utbildning och rutiner. I de flesta inspekterade butiker finns detta nu på plats. I ett mejl till Arbetsmiljöverket sammanfattar ett regionalt skyddsombud läget med att ”Jysk i länet har gjort sin läxa”. 

Men det är inte bara ros. På andra håll, till exempel i Oskarshamn, anser Arbetsmiljöverkets inspektör att det fortfarande finns belastningsergonomiska risker. Detta trots att riskbedömningar visat annat. 

Risk att skadas vid varulämningen

I Södertäljebutiken skriver inspektören att ”Den största kvarvarande risken för belastningsbesvär eller skador är bristen på utrymmen i lagret och vid varulämningen vid varuleveranser.” Problemet med fyllda och stökiga lager återkommer på fler håll, till exempel i Örebro Eurostop, i Upplands Väsby och Länna Skogås. I en av de två inspekterade butikerna i Örebro var inte butikschefen medveten om att det fanns ett miljonviteskrav mot företaget. 

Robert Aldén, sektionschef på Arbetsmiljöverket region Öst.

– Det vore konstigt om det vore fläckfritt, det är det aldrig. Vi märker att de har tagit tag i frågorna, men vi ser också saker som inte är bra. Nu måste vi sätta oss ner med kravlistan och gå igenom den punkt för punkt, säger Robert Aldén, sektionschef på Arbetsmiljöverket region Öst. 

Vi märker att de har tagit tag i frågorna, men vi ser också saker som inte är bra.

Robert Aldén, Arbetsmiljöverket.

Han påpekar också att Arbetsmiljöverket har möjligheten att döma ut delar av vitet om man bedömer att Jysk klarat vissa krav, men misslyckats med andra. 

Löpande viten – en möjlighet

Vad gäller specifika krav på ergonomi och lagerhållning har myndigheten också diskuterat möjligheten att använda sig av så kallade löpande viten. Det innebär att inspektörerna på plats kan dela ut ett vite direkt när man ser en överträdelse. Metoden har använts inom sjukvården för att försöka få bukt med överbeläggningar på sjukhus. 

– Men det finns också problem med det, särskilt inom det offentliga där man anser att det är ett olämpligt sätt att använda skattemedel. Det är något vi har diskuterat, men inte landat i, säger Robert Aldén. 

Handels ser framsteg

Från Handels sida fortsätter arbetet med att organisera och stötta förtroendevalda i kedjan. Åtminstone två nya klubbar har startats på Jysk i år, och i november hölls den andra centralfackliga konferensen inom företaget. Jenny Persson, ombudsman Handels i Malmö, medverkade. Enligt henne har Jysk gjort framsteg. 

– Jag kan bara tala för mitt område. Men det har kommit mer hjälpmedel i butikerna, och de har tittat över många lager även om det finns mer att göra där, säger hon och fortsätter: 

– Jag upplever att de lyssnar nu om vi påpekar något. 


Jysk: ”Vi är medvetna om riskerna”

Enligt Jysk har man satsat stora resurser på arbetsmiljön sedan Arbetsmiljöverkets miljonkrav blev känt. Under hösten har kedjan anställt en arbetsmiljöspecialist och arbetsmiljöarbetet fortsätter nu tillsammans med skyddsombud och fackliga över hela landet, skriver HR-chefen Charlotta Lindborg i ett mejl till Handelsnytt.

Charlotta Lindborg, HR-chef på Jysk

– Vi är medvetna om att det finns moment i butiksmedarbetarnas vardag som medför risker och det är vårt ansvar att systematiskt undersöka och vidta riskreducerande åtgärder. Under det senaste året har vi grundligt undersökt och riskbedömt samtliga butiker för att förebygga och identifiera risker, samt minska belastning. I det arbetet har vi tagit hjälp av företagshälsovård. 

Under det senaste året har vi grundligt undersökt och riskbedömt samtliga butiker för att förebygga och identifiera risker

Charlotta Lindborg, HR-chef på Jysk

Flera vi pratar med upplever fortsatta problem med underbemanning och stökiga lager. Har ni någon kommentar till det? 

– Vi arbetar lokalt med att optimera bemanningen. Enligt våra rutiner så ska bemanningen anpassas efter leveransdagar. En gång om året har vi en större leverans som har kommit till efter önskemål från butikerna. Vi har identifierat flera förbättringsområden här och har fokus på det inför framtida större leveranser. 

Fakta: Kraven mot Jysk

Förbättras inte arbetsmiljön i samtliga 140 Jyskbutiker väntar ett vite på 1,5 miljoner kronor. Det slog Arbetsmiljöverket fast i en lång kravlista mot möbelkedjan redan i november förra året. På grund av överklaganden till förvaltningsdomstol och kammarrätt sköts datumet fram till februari i år. Det är det som Arbetsmiljöverket nu följer upp. 

Kedjan måste bland annat se till att anställda utbildas i belastningsergonomi, lyftteknik och tekniska hjälpmedel. Arbetsmiljöverket slår också ner på de tunga lyften som görs i butikerna. Vid lyft av varor över 15 kilo kräver myndigheten att man framöver måste använda tekniska hjälpmedel. Kedjan ska därför undersöka och riskbedöma den manuella hanteringen och ta fram handlingsplaner för att motverka belastningsskador. 

Fakta: Butiker som inspekterats

 ▶ Boden 

▶ Eskilstuna 

▶ Falkenberg 

▶ Gällivare 

▶ Karlskoga 

▶ Kiruna 

▶ Kristinehamn 

▶ Kungens kurva 

▶ Lindesberg 

▶ Linköping 

▶ Luleå 

▶ Länna Skogås 

▶ Oskarshamn 

▶ Södertälje 

▶ Sölvesborg 

▶ Trelleborg 

▶ Upplands Väsby 

▶ Åtvidaberg 

▶ Örebro Eurostop 

▶ Örebro Marieberg