När chefen inte är på plats i butiken kan han ringa de anställda och anmärka på hur de sköter sitt arbete. Han kan till exempel säga att en arbetsuppgift de nyss gjort tagit för lång tid. De anställda kan också se att chefen varit inloggad på butikens kamera.
– Utifrån den information vi fått från våra medlemmar misstänker vi att han kameraövervakar personalen hemifrån, säger Cecilia Löfbom, ombudsman på Handels i Umeå och den som anmält övervakningen till Datainspektionen.

Kameraövervakning kan användas som en del i säkerhetsarbetet, för att förhindra hot och stöld, men får inte används för att kontrollera arbetsinsatser. Nils Henckel, jurist på Datainspektionen, vill inte uttala sig om det enskilda fallet men säger till Sveriges Radio att ”sitter man hemma och kontrollerar sina arbetstagare med en bevakningskamera så kan det mycket väl vara en olaglig bevakning”.

Måste förhandlas

All kameraövervakning ska också förhandlas med facket. Det har inte butikschefen i Umeå gjort. Därför har Handels även begärt förhandling om brott mot medbestämmandelagen.
– Vi kommer nu att förhandla med butikschefen. Så mycket mer kan jag inte säga i dagsläget. Vi väntar också på vad Datainspektionen kommer fram till, säger Cecilia Löfbom.

Detta gäller:

Enligt den nya kamerabevakningslagen som infördes förra året försvann tillståndsprövningen hos länsstyrelsen. Tydlig information ska lämnas till de som övervakas om ändamålet för kameraövervakningen, hur länge videoupptagningen lagras och den registrerades rättigheter. All kameraövervakning ska mbl-förhandlas. Arbetsgivaren måste då visa att det finns ett befogat intresse att övervaka platsen, som inte kan uppnås med mindre integritetskränkande åtgärder. Kameraövervakning ska inte användas för att kontrollera arbetsinsatser.