Emma Hoffman har jobbat som säljare i Örnsköldsviks Clas Ohlson-butik i snart tretton år och trivs. Som förälder till tre barn är hon glad att hon i dag har en heltidstjänst. Hon vet att det inte är något som kan tas för givet som anställd inom handeln.
– Jag gick hemma med mitt andra barn när facket förhandlade upp tjänsten från 50 till 72 procent.
– Och jag var föräldraledig med mitt tredje när chefen ringde och frågade om jag ville ha en heltidstjänst. Det kändes naturligtvis jättebra, säger hon.

Började tidigt inom handeln

Deltidskontrakt är så vanligt inom butikshandeln att många tror att man måste nöja sig med det. Det konstaterar hon och Monica Jonsson, ordförande för arbetsplatsens Handelsklubb, när vi diskuterar frågan i butikens personalrum. Båda började tidigt jobba inom handeln och vet hur åtråvärd en heltidstjänst kan vara.

Hur fungerar ob-ersättningen?

Frågor om jobbet

Emma Hoffman som kom från ett 15-timmarskontrakt på Coop hade hoppats på en heltid när hon började på Clas Ohlson. Men det blev bara
7 procent och hon fick fortsätta fylla ut en deltid med extratimmar och vikariat.
– Inget önskescenario, men det funkar så länge man inte har familj.

Vill du ha fler timmar? Så här gör du

  • Du som jobbar deltid kan ta hjälp av lagen om anställningsskydd.
  • Enligt las §25a har du som deltidsanställd företrädesrätt till utökad arbetstid när det finns behov av mer arbetskraft på din arbetsplats. Önskemålet ska vara inlämnat skriftligt till arbetsgivaren. Fråga ditt fackombud om hjälp.

Källa: Handelsanstäslldas förbund.

Emma Hoffman

Deltidare ska inte fylla ut

Det kan inte vara meningen att deltidsanställda ska fylla ut med extratimmar och vikariat år efter år, anser Monica Jonsson. Som förtroendevald har hon tagit varje tillfälle i akt att förhandla timmar till de kontraktsanställdas fördel.
– Jobbar man mer tid än man har på kontraktet har ju butiken ett tydligt behov.

När vi fått loss timmar har det varit självklart att Emma skulle ha dem eftersom hon stått först på listan

Monica Jonsson
Monica Jonsson.

När någon slutar eller om det uppstår behov av mer arbetskraft har facket rätt att kräva förhandling för att undersöka om behovet kan uppfyllas av någon deltidare som vill ha mer tid, i stället för att nyanställa. Den som önskar mer tid gör det skriftligt och hamnar sedan på en lista som används vid förhandlingen.
– När vi fått loss timmar har det varit självklart att Emma skulle ha dem eftersom hon stått först på listan, och den förhandlingen har vi genomfört även om hon varit hemma på föräldraledighet.

För Emma Hoffman var det en stor fördel att få gå upp till 100 procent under föräldraledigheten.
– Då kunde jag gå ned från min heltidstjänst till 80 procent som föräldraledig när jag kom tillbaka. Det kändes tryggt och rätt.

Dessutom ökade hennes SGI, den sjukpenninggrundande inkomsten som ligger till grund för föräldrapenningen. Även pensionen påverkas positivt. Och inte minst: mer pengar i plånboken varje månad.

Att alla i butiken är med i facket gör dem starkare och mer medvetna. För striden om timmar kommer inte att minska.

Monica Jonsson

Bra även för butiken

Monica Jonsson, med lång facklig erfarenhet, har lärt sig att man kan komma långt med att visa vad butiken kan vinna på att personal får det bättre.
– Det är alltid ett givande och tagande. Man kan inte få allt i en förhandling. Att alla i butiken är med i facket gör dem starkare och mer medvetna. För striden om timmar kommer inte att minska. Ökad internethandel, färre kunder och generösa öppettider är stora utmaningar. Inte bara för dem utan för butiker i allmänhet.

Mattias Norlander.

Butikschefen Mattias Nordlander ser positivt på samverkan med fackklubben.
– Det är bra att ha en motpart att diskutera med för att få alla perspektiv. Clas Ohlson strävar efter att ha många heltidsanställda, men det är alltid verksamheten som styr. Under vissa förutsättningar som till exempel långa öppettider är det inte möjligt att bara ha heltider. När det finns timmar att ta av är jag positiv till att deltider kan få komma upp i tid, som i Emmas fall.