Blir Lisa Bengtsson från Kommunal vald som vice ordförande i LO är det troligt att hon får samarbeta med Susanna Gideonsson som ny LO-ordförande. Hon är den som har starkast stöd och nu pågår intensiva övertalningsförsök för att få henne att ställa upp.

Susanna har ett stort hjärta för Handels medlemmar och för LO

Tobias Baudin

Kommunalarbetaren frågar Tobias Baudin om vad han tror om Susanna Gideonsson som LO-ordförande. Han svarar att det vore ett bra val. 

– Susanna har ett stort hjärta för Handels medlemmar och för LO.

Han tillägger, som valberedare i LO, att det också finns andra bra kandidater att ta ställning till.

Gideonsson och Baudin var oense

Tobias Baudin och Susanna Gideonsson har stått på var sin sida i LO i två stora frågor i höstas. Dels när Kommunal kände sig tvingat att lämna LO:s samordning för att förbundet inte fick stöd för kravet att de yrkesutbildade i välfärden ska ha mest.

Och dels när Kommunal tillsammans med fyra andra förbund lämnade LO:s förhandlingar om LAS.

Vi vet ju ännu inte om hon vill bli LO-ordförande

Tobias Baudin

Då stödde Susanna Gideonsson LO-ledningens linje mot Kommunal.

– Det är myntets baksida. Men Susanna är en väldigt bra person, säger Tobias Baudin.

Oklart om hon vill leda LO

På frågan om Susanna Gideonsson har lovat honom mer dialog och inflytande om hon blir vald svarar Tobias Baudin att några sådana samtal har de inte haft.

– Vi vet ju ännu inte om hon vill bli LO-ordförande, säger han.

Läckta uppgifter

Det har på senare tid läckt ut uppgifter från den statliga utredning om arbetsrätten som arbetar parallellt med förhandlingarna mellan LO och Svenskt Näringsliv om LAS.

Enligt tidningen Arbetet överväger utredningen att föreslå att i företag med upp till 15 anställda ska det inte gå att överklaga beslut om uppsägningar av personliga skäl.

Alla företag ska enligt det förslag som övervägs samtidigt få undanta fem personer från turordningslistor vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Företag som tar ansvar för de anställdas kompetensutveckling skulle få göra undantag för tio personer.

Går ej tillbaka till förhandlingarna

Tobias Baudin känner att läckorna från utredningen kan vara ett led i spelet att sätta press på Kommunal att komma tillbaka till LO:s förhandlingar om LAS.

– Den tanken finns hos mig. Jag får höra ”se hur illa det kan gå om utredningens förslag blir lag istället för det som vi kan komma överens om med Svenskt Näringsliv”.

Men enligt Tobias Baudin är Kommunal inte berett att gå tillbaka till förhandlingarna, i alla fall inte innan kongressen har sagt sitt om en omstart där saklig grund vid uppsägningar inte säljs ut. Vid den kongressen är Kommunal och de andra kritiska förbunden i majoritet.

Varnar för lagändring

Han har varnat för att det finns risk med nuvarande upplägg för att regering och riksdag beslutar om en lag som innehåller både det som blir resultatet av LO:s förhandlingar med Svenskt Näringsliv och de försämringar som utredningen föreslår. 

Tobias Baudin hoppas att förutsättningarna i förhandlingarna förändras efter LO-kongressen, med en ledning som är mer öppen för dialog och där Kommunal får större insyn och inflytande.

Kan hindra ändring av arbetsrätten

Samtidigt tror han att det finns möjligheter att stoppa lagförslag om försämringar i arbetsrätten.

– Dels beror det på vad som händer i den interna diskussionen i Socialdemokraterna. Och dels på att Vänsterpartiet har lovat att försöka stoppa lagförslag om försämringar i arbetsrätten som Kommunal säger nej till, säger Tobias Baudin.

Artikeln är även publicerad i Kommunalarbetaren som tillsammans med Handelsnytt och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.