Det nya coronaviruset, covid-19, sprider sig över världen och få branscher lämnas oberörda. Vissa tvingas jobba hemifrån och andra riskerar att varslas på grund av att arbetstillfällena blir färre när människor rör sig mindre i samhället. När folk slutar resa, besöka köpcentrum och undviker stora folkmassor är det givet att de som arbetar inom dessa områden inte kommer ha lika mycket att göra. 

På onsdagen fick vi det positiva beskedet att handels har träffat avtal om korttidspermittering med svensk handel och frisörföretagarna. Det är ett viktigt steg för att dämpa de negativa konsekvenserna och oron just nu. Bra för både den enskilda individen och samhället.

Vi har kämpat för trygghet

Trygghet vid sjukdom och arbetslöshet är något som vi fackliga medlemmar i Sverige kämpat för under en lång tid – och vi har kommit ganska långt. Genom politiken har vi fått igenom socialförsäkringar som gett oss en god grund att stå på, och på dem har vi sedan kunnat bygga vidare med kollektivavtals- och medlemsförsäkringar. Detta gör att vi har råd att leva även när vi blir sjuka och tvingas stanna hemma eller när lågkonjunkturen slår till och vi blir arbetslösa.

Med all rätt jublade också facken när regeringen meddelade att karensavdraget tillfälligt avskaffas. Karensavdraget är oavsett tid problematiskt då det bidrar till att sjuka människor går till jobbet och smittar sina kollegor. Olyckligtvis är inte det slopade karensavdraget nog i branscher där de anställda jagar timmar. 

Beroende av fler timmar

Inom handeln är godtyckliga och otrygga anställningar utbredda. I en bransch som detaljhandeln, där endast tre av tio har en fast heltidsanställning, är vi anställda beroende av fler timmar än de som står på våra anställningsavtal. Den som är sjukanmäld kommer inte bli inringd på fler timmar, och inte heller få någon sjuklön för de timmar den missar. Detta oavsett om karensavdraget slopas eller ej. För dem kan minskningen av lönen bli betydligt större än vad ett karensavdrag hade inneburit för den med en heltidstjänst. Vid sjukdom kan den butiksanställda alltså välja mellan att stanna hemma och bli av med en stor del av sin inkomst – eller att gå till jobbet och riskera att smitta kollegor och kunder.

En stark röst

I dessa tider är det fackliga medlemskapet om möjligt ännu viktigare än vanligt. Konsekvenserna av covid-19 går inte att hantera eller skydda sig mot ensam, det krävs att vi är organiserade för att bli en stark röst mot otrygga anställningar. Det krävs ett fackligt medlemskap för att kunna hävda sina rättigheter. Du kan inte på egen hand förhandla till dig anställningstrygghet när arbetsgivare tvingas varsla personal på grund av att kundunderlaget sjunker eller att varor inte kommer in till butikerna som de ska. Då hjälper det inte att du har en god relation med din chef, du kan sitta löst ändå. 

Det blir nu extra tydligt hur viktigt det är att vi kämpar för att trygga anställningar ska varanorm på arbetsmarknaden, hur viktigt det är med facklig kamp för starka socialförsäkringssystem och hur viktigt det är att man själv är försäkrad på sin arbetsplats genom kollektivavtal. 

Tillsammans blir vår röst stark nog att göra skillnad.

Jack Hansson och Alma Hedmark
Lokala ungdomskomittén i Handels avd 33 Luleå