Min arbetsgivare vill att jag jobbar på en annan arbetsplats inom företaget ett tag – måste jag det?

Du kan bli beordrad att göra det tillfälligt om arbetsplatsen ligger inom rimligt pendlingsavstånd från ditt hem. Eftersom förändringen är tillfällig måste den inte förhandlas med facket enligt lagen om medbestämmande (mbl). Men arbetsgivaren ska diskutera förändringen med dig. Du och din arbetsgivare ska också komma överens om när det är praktiskt genomförbart.

Gäller det inte bara dig utan flera anställda kan din arbetsgivare komma överens med den lokala fackliga organisationen.

Min arbetsgivare vill att jag jobbar på ett helt annat företag – vad gäller då?

Då måste du vilja det. Arbetsgivaren kan bara låna ut dig till ett annat företag på frivillig basis och efter en överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren.

Gäller det inte bara dig utan flera anställda kan din arbetsgivare komma överens med den lokala fackliga organisationen.

Vad händer med min lön?

Ingenting förändras. Du har samma arbetsgivare och samma anställningsvillkor. Ger utlåningen dig ökade kostnader ska din arbetsgivare betala dem.

Vem har ansvaret för min arbetsmiljö?

Fördelningen av arbetsmiljöansvaret mellan arbetsgivaren som lånar ut och arbetsgivaren som lånar in ska klargöras när utlåningen sker.

Min chef ska låna in personal – måste det förhandlas med facket?

Nej, men om det finns en fackklubb eller ett fackombud ska arbetsgivaren informera dem om inlåningen.

Källa: Svensk Handel och Handelspartsgemensamma riktlinjer om vad som gäller vid utlåning av personal.

Hoppas att du tyckte artikeln var intressant. Följ Handelsnytts nyhetsbrev för fler bra artiklar .