Nya riktlinjer från Handels och Svensk Handel gör det möjligt att flytta anställda dit jobben finns. Det gäller både inom företaget men också mellan olika företag. På Martin och Servera och Coop i Enköping har man redan börjat.

Sedan förra veckan jobbar 16 anställda på Martin och Servera tillfälligt på Coops fryslager. I stället för att leverera livsmedel till restauranger och storkök kör de anställda ut mat till Coop-butiker som skriker efter varuleveranser.

– Får man verkligen göra så här tänkte jag först? Men det är speciella tider som kräver nya lösningar, säger Linn Wegemo, klubbordförande för Handels på Martin och Servera.

Tillfällig lösning på coronakris

Redan för två veckor sedan märkte de anställda på Martin och Servera att beställningarna började att minska, både i antal och i volymer. En del anställda fick också själva förkylningssymptom eller behövde vara hemma med sjuka barn. På andra sidan gatan var det tvärtom. På Coops fryslager hann man knappt med att köra ut alla leveranser. Med möjligheten till personalutlåning kunde Coop låna in personal av sin granne, Martin och Servera.

”Får man verkligen göra så här tänkte jag först, men det är speciella tider som kräver nya lösningar”, säger Linn Wegemo, klubbordförande för Handels på Martin och Servera.

Lösningen är tillfällig och utvärderas varje vecka.

– De allra flesta hos oss tycker personalutlåning är positivt, att det är en bra lösning för att rädda jobben. Men jag tror det kommer att behövas fler lösningar. Vi får se hur länge Coop behöver hjälp också. Någon gång måste ju människor sluta hamstra. Var ska de ha alla grejer? säger Linn Wegemo

Enligt riktlinjerna behåller de som tillfälligt jobbar på en annan arbetsplats eller företag sin lön. Enligt det avtal som Coop och Martin och Servera gjort ska lönen som lägst ligga i linje med de Coop-anställdas löner. 

Intern bemanningspool på Axel Johnsson

Martin och Servera ingår i Axel Johnsson-koncernen. I koncernen ingår även Axfood med matbutiker som Hemköp och Willys men också Dagab som bland annat kör ut livsmedel till Axfoods butiker. Monica Längbo är HR-direktör på Axfood och hon är positiv till möjligheten till personalutlåning.

– Det är väldigt bra, för att inte säga nödvändigt, att parterna så snabbt förstått vikten av det här.

Monica Längbo, HR-direktör på Axfood, välkommnar möjligheten till persoanlutlåning.

För att underlätta arbetet har en intern bemanningspool startats.

– Det finns verkligen ett väldigt starkt engagemang för att hitta lösningar i det här läget, både från medarbetare, företag och fackligt håll. Våra medarbetare gör nu en otroligt stor arbetsinsats och jag är stolt över den kultur och arbetsmoral som visas i den här situationen, säger Monica Längbo.

Monica Längbo kan i dagsläget inte säga om anställda riskerar varsel inom koncernen. Fokus nu är att hitta lösningar som minimerar den risken.

Svensk Handel öppnar förmedlingstjänst

Svensk Handel har även öppnat en förmedlingstjänst. Hit kan medlemsföretag vända sig för att antingen få hjälp med att ”låna” personal eller ”låna ut” sina anställda. Svensk Handel hjälper företag att komma i kontakt med varandra, men företagen får sedan träffa avtal sinsemellan. 

– Men Svensk Handel ger som vanligt råd i arbetsrättsliga frågor och när det gäller utlåning och inlåning av personal görs det utifrån de riktlinjer som vi träffat med Handels, säger Karolina Löf, arbetsrättsexpert på Svensk Handel.

Karolina Löf, arbetsrättsexpert på Svensk Handel.

Handels ser positivt på initiativet.

– Det är en insats som kan avlasta för dem som har en otroligt hård arbetsbelastning, på grund av sjukfrånvaro men också på grund av riktigt hårt kundtryck. Och samtidigt stötta upp de verksamheter som står utan kunder och kanske inte skulle ha möjlighet att behålla personalen. Under rådande omständigheter är det positivt och det är också därför vi har reglerat det i riktlinjer tillsammans med arbetsgivarna, säger Stina Josefsson, chef för Handels förhandlingsenhet.

Stina Josefsson, chef för Handels förhandlingsenhet.

Hoppas att du tyckte artikeln var intressant. Följ Handelsnytts nyhetsbrev för fler bra artiklar .

Detta är Axel Jonson-koncernen

Martin och Servera kör ut livsmedel, dryck och utrustning till restauranger och storkök runt om i landet.

Axel Johnson-koncernen: Kicks, Åhléns, Martin och Servera, SkinCity, Dustin och Nowax samt bolagen inom Axfood.

Axfood: Willys, Hemköp, Tempo, Axfood Snabbgross, Mat.se och Middagsfrid. Axfood är också delägare av Eurocash och Urban Deli.