Enligt statistik från Tillväxtverket jobbar flest korttidspermitterade inom handel, tillverkning och hotell- och restaurang. Mellan den 7 och 22 april korttidspermitterades över 200 000 personer på fler än 40 000 företag i Sverige.

Flest, drygt 45 000 personer, är anställda i handeln. Alltså lite mer än en femtedel av alla korttidspermitterade. Nästan lika många finns i industrin, drygt 41 000.

På Handels kom siffrorna inte som en överraskning.

– Eftersom arbetsgivarna måste förhandla med oss innan de kan ansöka om permitteringsstöd av Tillväxtverket ligger vi steget före och har sett det här länge. De höga talen beror nog framförallt på att handeln drabbats ekonomiskt av coronakrisen eftersom folk har slutat handla. Sedan är det en stor del av arbetsmarknaden som jobbar i handeln, säger fackets pressekreterare Jens Lundberg.

Flest permitterade i Stockholm

Flest handelsanställda har korttidspermitterats i storstadsregionerna. Allra flest i Stockholms län, nästan 13 800. I Västra Götaland har drygt 9 500 permitterats och i Skåne knappt 5 500 personer.

Även när det gäller antal företag som har ansökt om att få korttidspermittera personal  ligger handeln i topp. Knappt 20 procent av alla permitteringsärendena gäller handelsföretag. Det motsvarar 8 000 företag. I 14 av 21 län är handelsföretagen flest bland ansökningarna om korttidspermittering.

– Från oss är det välkommet att företagen permitterar och försöker rädda jobben. En stor del av jobbet vi gör nu är att få dem att välja det i stället för uppsägningar. Det kommer säkert fler permitteringar framöver. Det går i vågor. Så fort regeringen meddelat en förändring kommer det nya ansökningar, säger Jens Lundberg.

Handels räknar också på hur många som permitteras. Utifrån deras siffror om förhandlingar uppskattar de att 30 000 handelsanställda börjat korttidsarbeta.

– Tillväxtverket räknar på ett annat sätt än oss. De har säkert med tjänstemän och anställda från företag som vi inte har medlemmar i, säger Jens Lundberg.