– Många av våra medlemmar är oroliga, och det borde även vissa kunder vara. I en del butiker är trängseln oacceptabel och allt för många arbetsgivare tar inte ansvaret för att minska riskerna, säger Susanna Gideonsson, ordförande för Handelsanställdas förbund, i ett pressmeddelande.

Handels pekar särskilt ut bygghandeln och trädgårdshandeln som riskområden när vårvärmen kommer.
Även i butiker som har permitterat där bemanningen är snålare än vanligt blir det svårt för anställda att avvisa kunder om butiken blir för trång.

Om butiker inte tar sitt ansvar har våra skyddsombud möjlighet att stänga butikerna.

Susanna Gideonsson

Kunderna pressas ihop under kortare tid när många butiker minskat öppettiderna.

– Ge anställda inflytande över skyddsåtgärderna, de kan sin arbetsmiljö bäst. Om butiker inte tar sitt ansvar har våra skyddsombud möjlighet att stänga butikerna. Det kommer vi göra om vi måste, säger Susanna Gideonsson.


En handelsanställd kan möta uppemot tusen kunder på en dag.

Handels kommer nu rikta särskilda insatser mot branscher och områden där de ser problemen tydligare.

– Det handlar bland annat om bygghandeln, men också vissa köpcenter i Malmö där tillströmningen av danska kunder gör att butiker får väldigt många kunder, säger Susanna Gideonsson.

Handels har även krävt ett möte med Folkhälsomyndigheten för att diskutera skyddet av butiksanställda.

Handels krav för minskad smittspridning

Bedömning av smittorisken ska göras lokalt på samtliga arbetsplatser.

Krav på plexiglas mellan anställd och kund vid samtliga kassaarbetsplatser.

Rutiner för rengöring ska finnas, med en lista för vilka ytor som ska rengöras. Detta ska ske noggrant och med desinfektionsmedel. Rengöring ska schemaläggas och ske flera gånger per dag.

Enkelt att kunna tvätta händer med tvål och vatten. Anställda ska även ha tillgång till handsprit.

Avståndsmarkeringar i golvet på 1,5 meter i kassakön ska finnas.

Arbetsgivaren ska informera alla anställda och kunder om att hålla minst 1,5 meters avstånd till varandra i butiken. Informationen ska synas genom anslag.

När anställda plockar varor kan arbetet avgränsas exempelvis med koner på golvet.

Butiken ska veta hur många kunder som ryms i butiken. Det ska finnas en person utsedd som ansvara för att denna gräns inte överskrids.

Anställda ska få den skyddsutrustning som behövs för jobbet. Engångshandskar ska finnas, samt munskydd för anställda som vill bära dessa.

Schemalägg raster och luncher så att man kan hålla avstånd till varandra i personalutrymmen.• Butiken bör införa kontantfritt för att minimera