Under tisdagen meddelade socialminister Lena Hallengren att fler ska testas för covid-19 utöver prioriteringsgrupp 1 och 2, och att staten ska stå för kostnaderna.

Grupp 1, patienter, utökas till sjuka som inte vårdas på sjukhus eller äldreboenden. Dessutom ska prioriteringsgrupp 3, annan samhällsviktig verksamhet än vård och omsorg (som är i grupp 2), börja testas för viruset.

– Vi kan inte ha en sådan situation att människor är hemma vid minsta symtom om man inte behöver det. Samtidigt gäller våra rekommendationer fortfarande. Människor behöver få bättre förutsättning att veta – ”ska jag vara hemma eller ska jag gå till arbetet?”. Därför ska även de med milda symtom testas, säger Lena Hallengren under presskonferensen.

Matbutiker är samhällsviktiga

I grupp 3 ingår bland annat personal i butiker, lager och transport. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har listat vilka som ingår i de olika prioriteringsgrupperna.

– En samhällsviktig tjänst är något som när den inte fungerar skapar en kris. Det är också något som när det fungerar kan underlätta under en kris. Mat måste vi alla ha tillgång till. Därför räknas till exempel matbutiker som samhällsviktiga, säger Jan-Olof Olsson som ansvarar för försörjningsberedskap på MSB, till Handelsnytt.

Exakt var, när och hur grupp 3 ska börja covid-testas är för tidigt att säga, enligt Folkhälsomyndigheten. Den stora skillnaden är att även sjuka som inte är så dåliga att de behöver läggas in på sjukhus ska kunna testas för covid-19. Alltså även den som har symtom, men som i vanliga fall hade gått till jobbet. En läkare måste först bedöma att det är medicinskt motiverat att patienten testas.

Närbutiken går före stora varuhuset

Vilka som testas väljs utifrån en prioriteringslista, där alltså sjuka och vård- och omsorgspersonal går först. När de har testats är det prioriteringsgrupp nummer 3:s tur. Men att ingå i grupp 3 ger inget frikort, säger Jan-Olof Olsson på MSB.

– Livsmedelsbutiker är en av de samhällsviktiga tjänsterna. Men för att verksamheten ska fungera kanske inte all personal måste vara på plats. En stor mataffär med en stor organisation kan klara ett visst personalbortfall medan det är svårare i en liten närbutik till exempel. Då prioriteras personalen i närbutiken framför den stora mataffären. Men det kan också bero på vilken tjänst man har, säger han.

Jan-Olof Olsson ansvarar för försörjningsberedskap på Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

Han framhåller också att grupp 3 är en stor grupp och att det sker en prioritering även inom den. Regeringens mål är att 100 000 personer ska testas varje vecka. Planen var att så många skulle testas redan i mitten på maj, men då testades bara drygt 32 000 personer.

– När testkapaciteten är fullt utbyggd kommer man inte behöva prioritera lika hårt längre och kunna ta hela gruppen, säger han.

Här är alla i prioriterinsgrupp 3

Nyckelpersoner som arbetar med styrning och övervakning, felavhjälpande underhåll inom produktion, lagring, distribution av el, energigas, fasta och flytande bränslen eller fjärrvärme/fjärrkyla.

Nyckelpersoner inom infrastruktur för elektroniska kommunikationer som arbetar med nät och tjänsteövervakning/-styrning, incidenthantering och felanmälan och felavhjälpning för transmissionsnät och accessnät.

Nyckelpersoner som arbetar med drift och underhåll, styrning/övervakning, provtagning, för att upprätthålla produktion, lagring och distribution av dricksvatten och rening av avloppsvatten.

Nyckelpersoner som arbetar med trafikledning, sjötrafikinformationstjänst etc. för lufttrafik, sjöfart, järnväg och väg.

Nyckelpersoner som arbetar inom kommunal räddningstjänst inklusive deltidsanställda, sjöräddning, flygräddning, och övrig statlig räddningstjänst inom statlig och kommunal räddningstjänst.

Nyckelpersoner som arbetar inom alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis, omsorg och- eller hälso- och sjukvård.

Nyckelpersoner inom kriminalvård och migrationsverkets förvar.

Nyckelpersoner som arbetar med sjukvårdsmateriel tillverkning/import, leverans, av medicinsktekniska produkter inklusive grossistlager.

Chaufförer som arbetar med särskilda persontransporter, färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts.

Nyckelpersoner som arbetar med insamling, sortering och utdelning av brev och paket för att upprätthålla posttjänster.

Nyckelpersoner inom livsmedel som arbetar med grossistverksamhet, distributionscentraler för livsmedel och livsmedelstransporter.

Källa: MSB