Vad är ett fackförbund?

En sammanslutning av arbetstagare, oftast inom en viss bransch eller sektor. Facket förhandlar om arbetsvillkoren och lönerna gentemot arbetsgivaren. Genom att många går ihop ökar chansen att få igenom viktiga frågor jämfört med om varje anställd skulle förhandla själv med chefen. 

Den lokala fackklubben på arbetsplatsen förhandlar med närmaste chefen om det vardagliga medan facken på central nivå förhandlar med arbetsgivarorganisationerna om de stora frågorna, som lönenivåer och kollektivavtal. Fackförbundet Handels största motpart är arbetsgivarorganisationen Svensk Handel. 

Vad förhandlas det om?

Visste du att det är facken som genom åren sett till att vi har bland annat har semester, sjukförsäkring och fem dagars arbetsvecka? För Handels är några viktiga frågor att förhandla om just nu osäkra anställningar, ob-ersättning, jämställda löner och hyvling, alltså att dra ner på flera anställdas timmar i stället för att säga upp den som är senast anställd.

Vad är ett kollektivavtal?

Det är ett juridiskt bindande undertecknat avtal mellan facket och arbetsgivaren om vilka anställningsvillkor som ska gälla på arbetsplatsen. Det handlar om t ex löner, ob-ersättning, arbetstider och ledigheter. De flesta kollektivavtal förhandlas på central nivå och då gäller samma regler på alla arbetsplatser med avtal inom en bransch. 

Ett kollektivavtal är också ett fredsfördrag. Har arbetsplatsen avtal får de anställda inte strejka. 

Vem bestämmer i facket?

Det är en demokratisk organisation där medlemmarna röstar fram sina företrädare på arbetsplatsen. Det finns också förtroendevalda i regionala avdelningar och på högsta nivå, i förbundsstyrelsen. Susanna Gideonsson är ordförande i Handels och leder förbundsstyrelsen. Styrelsen valdes av medlemmarnas ombud på den senaste kongressen. Kongressen är som riksdagen ungefär. Det är där de viktigaste frågorna bestäms. 

Vad kan jag få hjälp med av facket?

Du kan få experthjälp, t ex att få ut rätt lön, i säkerhetsfrågor på jobbet eller i juridiska frågor.  Om du skulle hamna i konflikt med arbetsgivaren kan du få hjälp att driva en process i domstol. Är du inte med i facket kan en sådan process bli väldigt dyr.

Du har också tillgång till ett antal försäkringar. 

Vad gör en fackklubb?

Klubben består av alla medlemmar på t ex en arbetsplats. En klubbstyrelse väljs av medlemmarna. Den förhandlar med arbetsgivaren om till exempel förändringar på jobbet, villkor och anställningar. Du kan vända dig till de förtroendevalda om du vill ha hjälp med något.

Vad gör en ombudsman?

Handels har många lokala ombudsmän anställda på avdelningar ute i landet. De hjälper bland annat till att förhandla på arbetsplatser där det inte finns någon fackklubb och är ett stöd till förtroendevalda och medlemmar. Det finns också centrala ombudsmän som förhandlar om större frågor som kan gälla ett helt företag, till exempel om Ikea vill förändra något på alla sina varuhus. 

Källor: LO, Handels, fackligaoganisationer.se, Handelsnytt