Insändarskribenten blandar ihop korten. Diskriminering på arbetsmarknaden är inte tillåtet. Är den politiskt motiverad kan den vara ett brott mot föreningsfriheten. Handels företräder medlemmar som har drabbats av detta.

Domen mot den suspenderade SD-politikern handlar inte om diskriminering. Den rör möjligheten att företräda Handels och Handels medlemmar som förtroendevald. En enig skiljenämnd stödjer Handels tolkning av stadgarna. SD:s politiska hållning och ideologiska grund går inte att förena med att företräda Handels.

Jens Lundberg pressekreterare Handels

Domen fastslår inte att någon inte får vara invandringskritisk eller mot månggifte. Det är förmodligen många medlemmar i Handels. Ingen åsikt är förbjuden. Tvärtom välkomnar Handels debatt, närmast inför vår kongress nästa vår.

Att företräda Handels är en annan sak. På dessa personer ställs extra stora krav. Ingen medlem ska tveka över om Handels företrädare prioriterar medlemmarna. För Handels står alla arbetares intressen främst, för SD står vissa arbetares intressen främst. Denna konflikt går inte att argumentera sig runt. Vill man företräda SD kan man inte samtidigt företräda Handels.

Jens Lundberg
pressekreterare Handels