Fackförbundet Handels segrade i en rättslig tvist mot en förtroendevald Sverigedemokrat.  

Tidigare har Transportarbetarfacket uteslutit medlemmar som varit aktiva i SD. 2018 svarade sju av tretton LO-förbund i en enkät att man inte kan vara både aktiv Sverigedemokrat och ha förtroendeuppdrag i facket. Ett förbund uppger att det även strider mot deras värdegrund att ens vara medlem i förbundet och samtidigt aktiv i SD.

Christer Svensson, SD Växjö.

Flertalet är de som uttryckt stöd för SD som därefter fått mindre attraktiva arbetsuppgifter eller rent av nekats arbete med hänvisning till ”värdegrunden”.

Av skiljedomen framgår att man inte får vara, kritisk till invandring och månggifte, alltså giftermål mellan fler än två personer.  

Tig om egna värderingar

Handels meddelar dock att betalande medlem i facket tillåts förutsatt att medlemmen tiger om egna värderingar som går emot handels värdegrund. Men för att få inneha förtroendeuppdrag i Handelsförbundet krävs att den samma avsäger sig alla uppdrag inom SD. 

Bakgrunden till tvisten är att en kvinna som varit fackligt ansluten inom LO-förbundet och skött det klanderfritt i 30 år nu blivit föremål för Handels tvist då hon som klubbordförande hos en Ica Maxi-butik i Skåne samtidigt haft politiska uppdrag för SD i kommunen. 

Februari 2019 blev kvinnan avstängd av Handels förbundsstyrelse beslutet överklagades då till Handels förbundsråd men även de ansåg att avstängningen skulle stå fast.

Av domen i skiljenämnden där det slutligen avgjordes menar Handelsförbundet sig verka för jämlikhet, likabehandling samt alla människor lika värde. Organisationen ska vara feministisk och antirasistisk. Enligt Handels går det inte att förena fackliga uppdrag och vara Sverigedemokrat.

Fördomar om SD

På grund av Handels egna tolkningar och fördomar om Sverigedemokraterna återstår efter 30 års troget medlemskap och uppdrag inom LO förbundet för kvinnan att betala nära en kvarts miljon kronor för tvistens juridiska ombud.

Facket välkomnar medlemspengar, men bra arbetsvillkor och arbetsmiljö hänger i slutändan på partiboken.

Därmed bryter Handels mot sin egen värdegrund, det vill säga den om likabehandling och alla människor lika värde.

Christer Svensson
SD Växjö

Läs svaret från Handels här.