Mellan den elfte mars och sjunde juni i år har 80 816 personer varslats om uppsägning i Sverige, enligt statistik från Arbetsförmedlingen. Det innebär att så många har förvarnats om att de kan bli uppsagda och av med sina jobb. Det måste arbetsgivaren göra några månader innan uppsägningen sker.

Drygt hälften av varslen kom i mars, och nu har hälften av dem sagts upp och blivit arbetslösa. Det är snabbare än under finanskrisen 2008, enligt Arbetsförmedlingen.  

Arbetslösheten i Sverige steg under förra veckan med 0,1 procentenheter till 8,6 procent. Då skrev även nästan dubbelt så många in sig på Arbetsförmedligen som samma vecka 2019.

Så många har varslats i handeln

8 211 personer inom handeln har varslats om uppsägning under coronamånaderna. Branschen är den femte mest varseldrabbade i landet sett till antal personer.  

– Krisen har slagit hårt mot handeln, framförallt sällansköpshandeln. Det är jättetråkigt. Hoppas att det vänder snart, medan återanställningsrätten fortfarande gäller, säger Stina Josefsson, funktionschef för avtal och förhandling på Handels, till Handelsnytt.

Antagligen är många av de som varslats i handelsbranschen redan uppsagda och arbetslösa. Många handelsarbetsgivare har få anställda och därmed inte behöver varsla så långt i förväg som arbetsgivare med många anställda behöver göra. Personer som inte varit anställda så länge kan också hunnit bli arbetslösa eftersom uppsägningstiden beror på hur länge man jobbat i företaget.

500 butiker har sagt upp personal

– Just antal individer som blivit uppsagda är svårt att få fram. Men vi har haft i runda slängar 500 förhandlingar om arbetsbrist sedan första mars, säger Stina Josefsson.

Det innebär att personal tvingats gå från omkring 500 butiker. En förhandling kan beröra en eller flera personer. Handels har också haft drygt 80 förhandlingar om nedläggningar och konkurser. Totalt har fackförbundet hanterat över 10 000 ärenden från mars till juni.

– I januari och februari hade vi 700 ärenden per månad. Så det är många fler ärenden än vanligt nu. Det har varit extremt hög press på framförallt våra lokala avdelningar och ombudsmän, säger Stina Josefsson.

Ekonomin ljusnar – permitteringar pausas

Men kanske har det börjat vända nu. Under tisdagen sa finansminister Magdalena Andersson på en presskonferens att Finansdepartementet ser tecken på att ekonomin går uppåt i både Sverige och Europa. På Handels skapas inte lika många ärenden om dagen som för någon månad sedan.

– Det är fortfarande många ärenden som pågår. Som att avsluta eller pausa permitteringarna under sommaren och att återgå till vanliga öppettider i köpcentrumen. Men det är ett bra tag kvar innan vi är tillbaka i ett normalt läge, säger Stina Josefsson.

Återanställningsrätt

Återanställningsrätten gäller i nio månader efter uppsägningsdagen. Har ens arbetsgivare gått i konkurs men köps upp av en ny ägare har man återanställningsrätt även till det nya företaget, om det har liknande verksamhet. Då följer även anställningstiden med, men man skriver ett nytt kontrakt.

Källa: Handels

Branscherna med flest varsel under coronakrisen:

  1. Hotell- och restaurangverksamhet – 17 734
  2. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster m.m. – 12 331
  3. Tillverkning – 10 140
  4. Transport och magasinering – 9 318
  5. Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar – 8 211

Källa: Arbetsförmedlingen

Fotnot: Om minst fem anställda kommer att sägas upp, ska arbetsgivaren enligt främjandelagen lämna skriftligt varsel till Arbetsförmedlingen senast två månader före en driftsinskränkning. Om färre än fem anställda ska sägas upp behöver arbetsgivaren inte anmäla det till Arbetsförmedlingen. Det kan alltså vara fler varslade än vad som framgår i statistiken ovan.