Det är Skolverket som tagit fram förslag på hur gymnasieskolans handels- och adminstrationsprogram bättre ska möta branschens utveckling. I början av juni fattade Riksdagen beslut. Redan den 1 juli byter utbildningen namn till försäljnings- och serviceprogrammet. Men först hösten 2022 kan elever ta del av det nya innehållet. Bland annat ska elevernas digitala kompetens och kunskaper om hållbar utveckling stärkas.

Andra ändringar är att handelskurser ska ingå i de flesta yrkesprogrammen. Den som läser ett byggprogram ska till exempel kunna jobba med att sälja byggvaror. Ekonomiprogrammet ska också få en handelsinriktning på försök, så att den som inte vill studera vidare även kan gå direkt ut i arbetslivet för ett jobb inom handeln.

Glädjande besked

Fack och arbetsgivare har länge velat ha förändringar och välkomnar Riksdagens beslut.
– Handeln är en framtidsbransch som behöver locka fler att utbilda sig till handelsyrken och erbjuda bra förutsättningar att stanna kvar och utvecklas i branschen. En viktig del är attraktiva gymnasieprogram som hänger med när yrken utvecklas. Det är därför glädjande att utbildningarna utvecklas när kompetensbehoven ökar, säger Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund, i ett pressmeddelande från Handelsrådet.

Även Karin Johansson, vd på arbetsgivarorganisationen Svensk Handel, är positiv. I Handelsrådets pressmeddelande säger hon att det är goda nyheter att handelsutbildningen uppgraderas för att bättre möta företagens behov.

Fotnot: Karin Johansson är ordförande i Handelsrådet och Susanna Gideonsson är vice ordförande i Handelsrådet.