Hej!

Jag är 16 år och jobbar extra i butik på lov. Undrar om jag har rätt till någon semester­ersättning när jag bara har en tillfällig anställning? När får jag pengarna för semestern i så fall? /Alli

Svar:

Hej Alli!
Alla som har en anställning tjänar in semesterlön/semesterersättning för det arbete som man har utfört. 
Semestersättning betalas ut per månad om anställningen är avsedd att pågå i maximalt tre månader.  Ska man jobba längre tid än tre månader ska arbets­givaren spara intjänad semester till nästa semesterår, då man kan ta ut betalda semesterdagar. 
Avslutar man en anställning ska semestersättning betalas ut senast en månad efter att anställningen upphört. Finns det kollektivavtal beräknas semesterlönen/semestersättningen på 13 procent av din intjänade lön.
/Elin, facklig rådgivare