Det agiteras för nyttan av fackligt aktiva på arbetsplatsen – handelsombud, fackombud, fackklubb. Förtroendevalda, som kan göra skillnad. Som kan peppa och engagera medlemmar. Se till att de har ett hum om sitt kollektivavtal, går medlemsutbildningar. Håller ihop. Vi är starka tillsammans. 

Helena Karlsson

Det informeras om utbildningar, träffar och rätten att gå på dem. Om stödet från avdelningen. Styrkan i att träffa andra förtroendevalda. Och om att värva fler medlemmar. I ur och skur, året om – för att vara många är viktigt. Så vi värvar. Överallt. Ofta i motvind. Men vi är starka tillsammans.

Synas, höras, kosta

Vi lyckas få en förtroendevald. Ett ensamt fackombud, på en kanske inte alltför fackligt positiv arbetsplats. En arbetsplats där facket är välkommet, men varken ska synas, höras eller kosta. Vi peppar, vi är starka tillsammans. 

Ny på jobbet

7 saker du bör veta om tjänstledighet

Frågor om jobbet

Men ombudet ska helst klara allt grovjobb själv. Engagemanget och orken börjar tryta, den förtroendevalda vacklar. Men i stället för hjälp, peppas det till att bilda fackklubb. Klubb är bra! Och fackombudet kämpar, kanske i flera år. Ensam, en eldsjäl. För att engagera. För facket behövs, kollektivavtalet behövs – utan det har vi ju inget! Blod, svett och tårar. För någonstans tror vi ändå på det vi gör, och på att vi är starka tillsammans.

Trägen vinner, klubb bildas. Men, resultatet blir kanske inte riktigt som det var tänkt. Motstånd ”uppifrån”, hårt klimat. Då är ett ”peptalk” inte mycket värt! Om det saknas stöd och handfast hjälp från avdelningen, i förhandlingar såväl som styrelsearbete och vardag, är risken stor att all facklig verksamhet på arbetsplatsen upphör. Då hjälper det inte att vi är många. Då hjälper det inte att vi värvar. Om vi inte tar hand om de förtroendevalda – då spelar medlemsantalet ingen roll. 

Sätt fart

”Vi är starka tillsammans” är en devis det är dags att börja leva upp till. Nu är vi många, det har Corona sett till. Nu måste vi jobba för att behålla dem vi fått, och sätta fart på det fackliga arbetet på varje arbetsplats. Ta tag i problemen, på riktigt. Skicka in ombudsmän att förhandla varenda sak tills arbetsgivaren förstått hur långt förhandlingsskyldigheten sträcker sig, och tills klubbstyrelsen fått utbildning, förstått hur en förhandling ska gå till och känner sig någorlunda trygg i sin roll. Vi måste hjälpa och stötta våra förtroendevalda till en stabil grund, visa att de är viktiga, att de behövs!

Vi ÄR starka tillsammans!

Helena Karlsson
Före detta klubbordförande Axfood snabbgross Uppsala