Det har stormat inom LO angående förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare om trygghet och omställning. I ett försök att gjuta olja på vågorna hade LO-styrelsen lagt ett förslag om hur förhandlingarna ska fortsättas.

Försöket lyckades. Total samstämmighet rådde när de 115 ombuden på LO:s extra representantskapsmöte röstade ja till styrelsens förslag. En överväldigande majoritet ställer sig nu alltså bakom att LO, tillsammans med tjänstemannafacken i PTK, ska fortsätta förhandla dessa frågor med Svenskt näringsliv. 

Större trygghet

Linda Palmetzhofer, tf ordförande för Handels, är nöjd med att hela LO står bakom las-förhandlingarna när de återupptas nästa vecka.

– Det känns väldigt bra att vi gör det här tillsammans. Det betyder mycket för Handels medlemmar om vi lyckas förhandla fram större trygghet för dem som i dag är anställda på visstid, men också tillsvidareanställda som riskerar att få sin arbetstid hyvlad, säger Linda Palmetzhofer till Handelsnytt.

Avhopparna nöjda

De LO-förbund som i december förra året hoppade av förhandlingarna – Kommunal, Seko, Byggnads, Fastighets och Målarna – anser sig ha fått gehör för sin kritik och är åter med på tåget.

Det förslag som låg på bordet var just ett tydligt försök att blidka avhopparna: mer insyn, större delaktighet och, framför allt, rör inte begreppet saklig grund i samband med uppsägningar.

Pressat schema

Förhandlingarna sattes på paus i december och ska återupptas nu i augusti, med ett första förhandlingstillfälle på tisdag (18/8). Och det är ett pressat schema. Senast den sista september vill politikerna se resultat från parternas förhandlingar. Annars går man vidare med den från fackligt håll skarpt kritiserade las-utredningens förslag.

En version av artikeln har tidigare publicerats i tidningen Arbetet som ingår i LO Mediehus tillsammans med Handelsnytt och fem andra tidningar.