Varför ska vi ha en klubb?

Genom fackklubben har du och dina kollegor chans att tillsammans påverka sånt som är viktigt för er: anställningsformer, schema, lön och mycket annat. Om ni inte organiserar er kan chefen bestämma det mesta själv. Visst går det att få hjälp av en ombudsman eller ett fackombud, men ni blir starkare om ni bildar en klubb där så många som möjligt är med. Det är ju ni som bäst känner er arbetsplats. Handels har över 800 så kallade firmaklubbar, det vill säga fackklubbar för en arbetsplats eller ett företag. Fler behövs!

Hur kommer vi gång?

Snacka ihop er på jobbet och hör av er till er Handelsavdelning eller fackliga rådgivningen Handels Direkt. De hjälper er att förbereda ett medlemsmöte där ni beslutar att bilda klubben och väljer styrelse. 

Vilka ska sitta i styrelsen?

Välj minst tre personer som är intresserade av att driva fackliga frågor. Någon kanske har erfarenhet sedan tidigare? På större arbetsplatser kan ni vara fem eller sju i styrelsen. Det ska alltid finnas en ordförande som leder mötena och en sekreterare som skriver protokoll och håller ordning på papper. 

Utse gärna ledamöter som är ansvariga för medlemsvärvning, försäkringar och studier. Och ett skyddsombud som har koll på arbetsmiljön. Dela på uppdragen så att inte en gör allt.

Vad behöver vi lära oss?

Mycket! Men lugn, genom Handels får ni gå de utbildningar som behövs. Den första heter ”Vald på jobbet” och handlar om idén med facket och er roll som förtroendevalda. Ni lär er om lagar, kollektivavtal, arbetsmiljö, arbetstider och försäkringar. Vänta er många ögonöppnare och idéer om vad som behöver ändras på just er arbetsplats.

Okej, nu har vi en styrelse. Vad ska vi syssla med?

Fråga medlemmarna vad de tycker är viktigt – det är ju för deras skull ni har fått era uppdrag. Ska ni kämpa för färre visstider eller bättre schema på söndagskvällar så att man slipper stänga ensam? Återkommande uppgifter är att samråda om bemanningsplaneringen och förhandla om den lokala lönepotten. Arbetsgivaren är skyldig att förhandla med er inför viktiga förändringar. Världens chans till inflytande!

Får vi göra allt detta på arbetstid?

Ja, det mesta av det fackliga arbetet har ni rätt att göra på betald arbetstid om ni jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal. Det står i Förtroendemannalagen. Ni har också rätt till ledighet för facklig utbildning.

Det verkar svårt?

Ombudsmannen på avdelningen stöttar med tips och pepp och kan vara med på era första förhandlingar. När det väl rullar på kan ni glädja er åt nya kunskaper och en känsla av makt att påverka. Bättre arbetsvillkor, fin gemenskap och tacksamma medlemmar hör också till uppsidan. Ha kul tillsammans och kom ihåg att fira era fackliga framgångar!

Källor: Handels, Tommy Manninen