Totalt är det 110 000 personer som korttidspermitterats i handeln till följd av covid-19. Det är var femte anställd. Utöver alla kortidspermitteringar har 10 000 personer i handeln varslats.

– Det visar att det varit en situation som vi inte sett tidigare. Nu ser vi att branschen återhämtat sig på många håll och att de flesta delar faktiskt har gått riktigt bra. Undantaget är bland annat gränshandeln, där situationen är unik med en stängd gräns mot Norge och Finland och hundratals varslade på mycket små orter. Detta trots korttidspermittering. Där behöver vi se över om vi kan få till speciallösningar tillsammans med regeringen, säger Stina Josefsson, funktionschef avtal och förhandling på Handels.

Stina Josefsson, chef för Handels förhandlingsenhet.

De branscher som drabbats hårdast av pandemin är mode-, leksaks- och sport- och fritidshandeln. Ett mått att mäta omsättning är detaljhandelsindex. Måttet redovisar detalj­handelns omsätt­nings­utveck­ling. Under april visade detaljhandelsindex -40 procent för modehandeln. Detaljhandelsindex för bygg- och järnhandeln visade däremot +25 procent under samma månad.

– Coronakrisen har varit en dramatisk tid för handeln, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel i ett pressmeddelande.

Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Detta är korttidspermittering

Korttidspermittering innebär att anställda kan få gå ner i arbetstid men behålla det mesta av sin lön med hjälp av statligt stöd. I dagsläget finns möjligheten till och med årsskiftet.