Efter närmare 40 års anställning på Coop blev klubbordföranden Susanne Lilja avskedad. Samarbetssvårigheter hävdade arbetsgivaren.

Inte alls, det var på grund av det fackliga uppdraget som hon fick sparken, påstår förbundet.

7 saker alla bör veta om rast

Frågor om jobbet

– Det känns fruktansvärt. Det här är den arbetsgivare som jag har haft i princip hela mitt vuxna liv, säger en märkbart tagen Susanne Lilja.

Kräver 800 000 i skadestånd

Nu stämmer Handels arbetsgivaren, Coop Butiker & stormarknader AB, och arbetsgivarorganisationen KFO i Arbetsdomstolen för brott mot såväl las som mbl och förtroendemannalagen (fml).

Förutom lön fram till dess att tvisten är avgjord kräver förbundet att Coop betalar skadestånd på 500 000 kronor till kvinnan och 300 000 kronor till förbundet.

Arbetsgivaren hävdar samarbetssvårigheter som främsta grund till avskedet.

– Men jag anser att det är en del av mitt fackliga uppdrag. Det kan inte vara så att en butikschef blir rädd på grund av att jag säger att om du inte gör det här så kommer jag att lägga en 6:6a, eller om du inte tar de här förhandlingarna så kommer jag att lägga ett skadeståndskrav, säger Susanne Lilja.

Är du ovanligt stridbar?
– Nej, det här låter jättekonstigt men jag skulle nog vilja säga att jag egentligen har varit lite för snäll. Jag har flera gånger varnat för att om du inte gör på det här sättet så kommer det bli så här. Det hade varit bättre för mig om jag inte hade gjort så och i stället bara gått ut och lagt en 6:6a eller ett yrkande på skadestånd.

Petter Gustafsson är gruppchef på Handels Stockholmsavdelning och har suttit med i de centrala förhandlingarna om avskedet.

Enligt honom hänvisar arbetsgivaren till ”agerande vid förhandling” som en av grunderna till avskedandet.

”Har bara fullföljt sitt uppdrag”

Till exempel att klubbordföranden påpekat att om de inte kommer överens i en lokal förhandling så får det prövas centralt, något som arbetsgivarens som en av samarbetssvårigheterna som ligger till grund för avskedandet, enligt Petter Gustafsson

– Men vi anser att hon bara har fullföljt sitt fackliga uppdrag och att det är helt i enlighet med de spelregler som satts upp redan i Saltsjöbadsavtalet, säger han.

Arbetsgivaren hävdar även att Susanne Lilja varit olovligt frånvarande och misskött sin tidsredovisning, något som inte stämmer enligt Petter Gustafsson.

– Men även det är baserat på hennes fackliga uppdrag. Det handlar inte olovlig frånvaro utan hur kommunikationen varit när hon tagit ut facklig tid.

Att hon avskedats på grund av sitt fackliga uppdrag är en föreningsrättskränkning enligt mbl, anser förbundet.

Att avskedandet skett utan grund är ett brott mot las och att hon efter att ha varslats om avsked inte fick fortsätta sitt uppdrag som förtroendevald är ett brott mot fml, enligt stämningsansökan.

Hur allvarligt är det här?
– Det är ytterst allvarlig. Dels är föreningsfriheten grundlagsskyddad i Sverige. Och vi har en särskild rätt enligt mbl att ha fackligt inflytande. Så det här i kombination med ett försämrat anställningsskydd skulle kunna innebära att det inte finns fackligt förtroendevalda längre. Antingen för att man inte vågar bli det eller att man förlorar sin anställning när man väl blir det, säger Petter Gustafsson.

Så här svarar Coop

Coop har valt att svara skriftligt. Så här skriver arbetsgivaren:

”För Coop handlar avskedandet enbart om en enskild medarbetares allvarliga avvikelser mot anställningsavtalet. Coop ser mycket allvarligt på kränkande särbehandling och i det här fallet har vi tagit emot ett antal vittnesmål från medarbetare som gjorde att Coop till slut fann sig nödgat att agera och skilja den aktuella medarbetaren från dennes tjänst.

Medarbetaren hade därtill också enligt Coops mening gjort sig skyldig till upprepade fall av olovlig frånvaro, misskött sin tidsredovisning samt även på andra sätt uppträtt förkastligt mot arbetsgivaren.

Skiljandebeslutet var inte lätt att ta och föregicks av nogsamma överväganden från Coops sida.

Coop är ett värderingsstyrt företag och det skulle vara fullkomligt främmande för Coop att angripa en medarbetare på grund av dennes fackliga engagemang; alla sådana påståenden avvisas med bestämdhet. Coop har i dag och kommer att fortsätta att ha goda relationer med sina fackliga motparter, denna tvist till trots.”

Den här artikeln är först publicerad i Arbetet, som tillsammans med Handelsnytt och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.