Före 1 november ska nya kollektivavtal slutas mellan två parter med vitt skilda viljor. Det innebär en hård prövning för ett gammalt förhållande mellan fack och arbetsgivare.

Handelsnytt ber relationsexperten Charlotte Sander reda ut hur de ska överleva krisen.

– Målet måste vara att nå någon slags lösning. Då behöver de först sätta sig ned i lugn och ro och titta historiskt: Hur har vår relation sett ut? Vad har vi med oss från tidigare? Vad nådde vi för lösningar, avtal eller överenskommelser?

Risken är stor att det kärvar snabbt. Hur undviker de det?

– Att inse att det du berättar för mig är din upplevelse och den kan jag inte lägga någon värdering i. Det behöver inte finnas rätt eller fel, vilket man ofta kan hamna i när man står långt ifrån varandra. Det är viktigt att få berätta sin sida av saker ordentligt och att bekräfta varandra.

Det är viktigt att sätta gränser och säga ”det här går inte, för jag får ingenting tillbaka”.

Charlotte Sander, relationsexpert

I det här fallet har paret helt olika syn på verkligheten. Handels anser att handeln går bra medan Svensk Handel hävdar motsatsen. Hur kommer de över det?

– Då gäller det att vara lyhörd och bestämma sig för att jag kanske ser det här ur min egen synvinkel. Jag måste försöka ge tid till att sätta mig in i den andra partens situation eller känslor.

Vad gör man om den andra inte tar hänsyn till ens önskemål?

– Då är det viktigt att sätta gränser och säga ”det här går inte, för jag får ingenting tillbaka. Det är bara jag som är beredd att ge, men vi behöver ju enas i de här frågorna”.

Och om fack eller arbetsgivare bara ser till sitt eget bästa?

– Då blir det ett låst läge. Det blir inte heller bra om bara en får igenom sina önskemål. Den relationen kommer inte att hålla så länge, för då har den andra fått ge sig och så bubblar det under ytan och kommer upp igen vid ett senare tillfälle.

Om det utvecklas till en konflikt då?

– Då behöver de backa och låta det vila en liten stund, så att var och en får tänka på sitt håll. Sen tänker jag att de behöver börja om i processen. En neutral part kan behövas för att reparera skadan – någon som kommer in och handleder lite grann.

Vad krävs för att båda ska känna sig nöjda med relationen?

– Det är ju det här med att känna sig bekräftad, sedd och hörd. Att mina behov är lika viktiga som dina. Att alltså inte bara ha en praktisk jämställdhet utan även en känslomässig jämlikhet.