Arbetsmiljöverket har granskat arbetsgivares arbete med att minska risken för belastningsskador hos anställda, exempelvis ont i axlar och rygg. I handeln har 432 butiker granskats. På över hälften – 56 procent – av arbetsplatserna riskerar anställda att skadas eller slitas ut eftersom arbetsgivarens förebyggande arbete är bristfälligt. På djurbutiker finns brister på lite fler än två av tre butiker – 69 procent.

Det är framför allt riskbedömningar som inte görs i tillräckligt hög utsträckning. Eller inte görs alls. Men även handlingsplanerna är bristfälliga. Arbetsmiljöverket kräver nu att arbetsgivarna åtgärdar problemen.

– Kattsand kan väga 20 kg. Ska du dessutom packa upp varorna och lägga på hyllor blir det många tunga lyft som kan ge belastningsskador, säger Heli Aarnipuro, på Arbetsmiljöverket

– Det är ganska allvarligt om risker för belastningsskador inte undersöks och bedöms. Följaktligen åtgärdas inte riskerna och fortsätter att leda till besvär, värk, sjukfrånvaro och kostnader samt produktionsbortfall för företagen, säger Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör och projektledare för insatsen.

1 390 arbetsplatser inom handeln, restaurangbranschen och tillverkningsindustrin har granskats. Även bilverkstäder, flyttfirmor och begravningsbyråer har undersökts. Granskningen visar att 46 procent av alla arbetsplatser har brister i sin hantering av risker för belastningsskador. För handeln är siffran ännu högre, över hälften (56 procent) brister i arbetet med att bedöma risker för belastningsskador.

Inspektionerna ingår i en gemensam EU-insats för att minska belastningsskador.

Då finns risk för belastningsskador

  • Högt arbetstempo och stress
  • Tunga lyft
  • Repetitivt, upprepande, arbete
  • Obekväma, ansträngande och påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser
  • Dåliga syn­förhållanden, som kan bidra till påfrestande arbets­ställningar.

Arbetsgivare ska:

  • Identifiera de risker för belastningsskador som finns på arbetsplatsen, till exempel repetitivt arbete, manuell hantering, påfrestande arbetsställningar/arbetsrörelser eller andra förhållanden som påverkar den fysiska belastningen.
  • Undersöka riskerna närmare, riskbedöma, vidta åtgärder och dokumentera resultatet.
  • Informera och instruera arbetstagarna om hur de arbetar säkert.