– Vi har inte ändrat uppfattning. Handels tänker inte ansluta sig och det av samma skäl som tidigare. Vi tycker att det är för mycket som är dåligt och för lite som är bra, säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

De förbättringar i anställningsskyddet som fick Kommunal och IF Metall att ansluta sig rör visstidsanställningar och hyvling. Men Handels anser inte att förändringarna innebär några förbättringar för sina medlemmar. De reglerna finns redan i Handels kollektivavtal. I vissa fall är de till och med ännu bättre.

– Att döpa om allmän visstid till särskild visstidsanställning förändrar inte någonting och att införa turordning vid hyvling stoppar inte missbruket. Huvudproblemet med att arbetsgivare kan visstidsanställa utan objektiva skäl kvarstår och vi har redan reglerat så att allmän visstid snabbare blir fast tjänst i våra kollektivavtal. Problemen med hyvling kvarstår också. Redan 2017 reglerade vi omställningstid vid hyvling i våra kollektivavtal. Men vi har bättre villkor, sex månader i stället för tre månader, säger Linda Palmetzhofer.

Förändringarna som fick Kommunal och IF Metall att ansluta sig:

  • Den som är anställd på den nya anställningsformen ”särskild visstidsanställning” ska få anställningen konverterad till en fast tjänst efter 12 månader, inte efter 18 månader som i den första versionen av överenskommelsen. Därmed förbättras villkoren väsentligt jämfört med nuvarande ”allmän visstidsanställning”, där det krävs 24 månader för att få fast anställning. De 12 månader som behövs för fast jobb blir också lättare att ”tjäna in”, då även tiden mellan korta visstidsanställningar tillgodoräknas.
  • En omställningstid införs när en arbetsgivare sänker sysselsättningsgraden för de anställda, så kallad hyvling. Den minskade sysselsättningsgraden ska få genomslag först efter en, två eller tre månader – beroende på den anställdes anställningstid.
    Källa: Arbetet

Hur påverkas Handels medlemmar av att Kommunal och IF Metall nu hoppar på las-överenskommelsen?

– Det är svårt att sia om. Las-överenskommelsen gäller mellan Svenskt Näringsliv, PTK, Kommunal och If Metall och får stå för dem. Men det är klart att alla på arbetsmarknaden blir berörda om den ska ligga till grund för en ny lagstiftning. Men arbetsmarknadsministern har vid flera tillfällen sagt att en lagstiftning inte bara kan utgå från en del av arbetsmarknaden. Handeln är den största branschen och Handels är det största kvinnodominerade förbundet inom det privata näringslivet så den arbetsmarknaden måste lagstiftarna ta hänsyn till. Handels kommer att fortsätta påverka lagstiftningen så att den blir bra för våra medlemmar.

Vilka konsekvenser kan Kommunals och IF Metalls agerande få för LO?

– Jag tycker att det är synd att vi inte kunnat gå fram tillsammans i de här frågorna. Det har varit en turbulent tid inom LO och det kommer nog att ta ett tag att återfå lugn och ro. Men jag är övertygad om att vi kommer att klara det. Uppdraget för Handels blir att fortsätta att påverka för bättre villkor för våra medlemmar och för alla arbetare på arbetsmarknaden, i avtalsförhandlingar och inför en lagstiftning.

Vad är las-överenskommelsen?

En överenskommelse om omställning och anställningsskydd mellan arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv och facken tjänstemän och akademiker i PTK. Från början ingick även LO, men LO tackade nej till överenskommelsen till i oktober. Enskilda förbund kan ansluta sig till överenskommelsen. Formellt krävs ett godkännande från PTK och Svenskt Näringsliv. Men i och med att överenskommelsen nu lämnas över till politikerna går det inte att ändra i den.
Källa: Arbetet och Handelsnytt.

Detta är hyvling och allmän visstid

Hyvling innebär att timmarna för de anställda på en arbetsplats skärs ned utan hänsyn till lagen om anställningsskydd (las).Genom hyvling av arbetstid kan arbetsgivaren alltså kringgå turordningsregler och uppsägningstid.I kollektivavtalet för detaljhandeln finns sedan 2017 ett begränsat skydd vid hyvling. Trots det anser Handels fortfarande att hyvling är ett allvarligt problem.

Allmän visstidsanställning infördes i lagen om anställningsskydd (las) 2007 av den borgerliga regeringen.Den ersatte de tidigare visstidsanställningarna: säsongsanställning, projektanställning, och anställning vid arbetsanhopning.Med den nya lagen gavs arbetsgivare rätt att anställa på allmän visstid utan att behöva motivera varför. Exempelvis möjliggörs inhopp på kort tid utan att den anställda ersätter en viss person.