Lagerarbetaren Karin känner sig som en robot när hon plockar varor helt styrd av en automatisk röst som hindrar henne från att prata med arbetskamraterna.

– Digitaliseringen har gjort hennes jobb tråkigare och ensammare, säger David Eklind Kloo som intervjuat Karin.

Med e-handelsjätten Amazons etablering i Sverige ser han en risk för att den typen av själsdödande arbeten blir vanligare.

Robot i butik

Och de finns inte bara på lager. Butiksanställda Lovisa våndas över att tvingas pracka på kunderna extra produkter som de inte behöver. Säljsamtalen är mallade och kundmötena stela. Även hon liknar sig själv vid en robot.

– Hon ser att jobbet skulle kunna göras bättre på andra sätt, men har berövats sin personliga initiativkraft av detaljerade instruktioner.

Robotliknelsen återkommer hos fler av de sju personer som David Eklind Kloo intervjuat för sin bok Arbetets mening – vad vi gör på jobbet och vad jobbet gör med oss. 

Jobbet gör inte livet bättre

Var tredje yrkesarbetande svarar i hans enkät att deras jobb – bortsett från lönen – inte bidrar till att göra deras liv bättre. Av dessa menar nästan hälften att jobbet rent av gör livet sämre. De som tycker så har ofta enkla och enformiga arbeten och saknar arbetsgemenskap. De har samtidigt en mörkare syn på samhället och demokratin.

– Det är svårare att uppleva att ens liv är meningsfullt om inte arbetet är meningsfullt, säger David Eklind Kloo, som till vardags är samhällspolitisk samordnare på Handels.

Han anser att arbetets innehåll är en viktig fråga för facket.

– Alla jobb borde ge människor chans att utvecklas och växa. Det var en stor facklig fråga på 70- och 80-talet, men har kommit i skymundan alltsedan 90-talskrisen när arbetslösheten steg och facket pressades tillbaka. 

Maktfråga

Ytterst är det en fråga om makt och inflytande.

– De som har ett torftigt arbetsinnehåll har ofta minst chans att påverka på jobbet. Om människor får större inflytande kan de organisera arbetet så att det blir mer meningsfullt för dem själva.

För att uppnå det behövs fackligt förtroendevalda på arbetsplatserna, trygga anställningar, rimlig bemanning och arbetsrotation som skapar variation. Men facket behöver också utarbeta nya strategier i kampen för meningsfulla jobb.

– Jag hoppas min bok leder till att vi börjar prata om de här frågorna. Jobbet är inte bara försörjning. Det är också en viktig del av vår livskvalitet.

Fakta: Bok och rapport om meningen med jobbet

Boken Arbetets mening – vad vi gör på jobbet och vad jobbet gör med oss är skriven av David Eklind Kloo och utgiven på Premiss förlag.

Författaren har lett ett projekt om arbetets mening på tankesmedjan Arena Idé i samarbete med Handels.

Projektet har också resulterat i en rapport om arbetets mening och människors tilltro till demokratin.

David Eklind Kloo är tjänstledig från jobbet som samhällspolitisk samordnare på Handels.