Handels är positivt inställda till den nya pandemilagen som trädde i kraft i söndags. I ett inlägg på Facebook skriver förbundsordförande Linda Palmetzhofer att lagen är ett verktyg för att säkerställa en bättre arbetsmiljö för handelsanställda.

– Med den nya pandemilagen går det nu äntligen att sätta ner foten ordentligt och stänga de butiker där arbetsgivaren förbrukat sitt förtroende. Dessutom har det blivit ännu tydligare hur många som faktiskt får vistas i butiker på samma gång. Ingen arbetsgivare kan skylla på att de inte vet vad som gäller. Anställdas hälsa måste alltid komma först, skriver Linda Palmetzhofer i inlägget.

Ingen arbetsgivare kan skylla på att de inte vet vad som gäller

Handels ordförande Linda Palmetzhofer om den nya pandemilagen.

Påverkar inte anställningsförhållandet

Men samtidigt som vissa frågetecken rätas ut, så uppstår nya. På Handels fackliga rådgivning Handels Direkt har man de senaste dagarna fått många frågor om lönen. Vad händer med den om butiken tvingas stänga för att man inte följer reglerna?

Enligt Claes Larsson, chef för Handels direkt, finns det dock ingen skäl till oro.

– Pandemilagen reglerar inte anställningsförhållandet. Du är fortfarande anställd och ska ha den lön du skulle ha haft om butiken var öppen, säger han.

Arbetsplikten påverkas inte heller av pandemilagen.

– Det kan till exempel tänkas att du får andra arbetsuppgifter, som kan göras trots att butiken är stängd för kunder. Dessa ska rymmas i vad som normalt görs i en butik, säger Claes Larsson.

Du är fortfarande anställd och ska ha den lön du skulle ha haft om butiken var öppen.

Claes Larsson, chef för Handels Direkt

En annan vanlig fråga har varit om personalen ska ingå i maxtaket på antal personer inne i butiken. Men så är det inte understryker Claes Larsson.

– Nej. Maxantalet gäller hur många kunder som får vistas i en butik samtidigt, säger han.

Fakta: Butikerna ska räkna kunder

Nya pandemilagen innebär att butiksägare måste börja räkna kunder i förhållande till butikens yta. Varje kund ska ha tio kvadratmeter för att kunna hålla avstånd.

Beräknat utifrån det ska butikerna ange vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt. Detta har tidigare varit en rekommendation.

Det är endast ytor där kunderna kan röra sig som ingår. Ytor som personalrum och lager eller ytor där exempelvis hyllor står ska räknas bort.

Om trängseln inte begränsas riskerar straff i form av viten. Ytterst kan butikerna tvingas stänga. Det är länsstyrelserna som ska se till att lagen följs. Den nya lagen började gälla den 10 januari.