Mellandagsrean på Zara i Göteborg var kaotisk, enligt det lokala skyddsombudet. Sänkta priser lockade stora skaror av kunder till butiken, och många struntade i att hålla avstånd till andra.

”Anställda känner sig otrygga och har uttryckt det till arbetsgivaren, men inget händer”, klagade skyddsombudet i en begäran om åtgärder, så kallad 6:6a-anmälan.

Fakta: 6:6a-anmälan

För att komma till rätta med arbetsmiljöproblem kan skyddsombud skriva en begäran om åtgärder till arbetsgivaren. Agerar inte arbetsgivaren eller lämnar man ett otillräckligt svar kan skyddsombudet sedan vända sig till Arbetsmiljöverket för beslut.

Företaget följde inte sina egna riskbedömningar, menade skyddsombudet som efterlyste väktare som reglerar insläppet till butiken och motverkar trängsel.

Arbetsgivaren svarade att man vidtagit en rad åtgärder och ökat kravet på utrymme från två till fyra kvadratmeter per kund.

Skyddsombudet var inte nöjd med svaret utan lät anmälan gå vidare till Arbetsmiljöverket.

Handsprit till alla

Samma sak gjorde skyddsombudet på Byggmax i Eskilstuna. Här gällde det krav på småflaskor med handsprit till alla anställda och skärpt rengöring av utsatta ytor för att förhindra smittspridning.

– Vi tyckte inte att de gjorde allt de borde, så vi gick vidare till Arbetsmiljöverket. Sedan anmälan skickades har de köpt in handsprit i småflaskor, säger Stefan Berndtsson, regionalt skyddsombud på Handels i Västerås.

Fler anmäler

Båda dessa ärenden kommer att avgöras genom beslut av Arbetsmiljöverket som har inlett dialog med parterna och kan komma att göra inspektioner på plats. Myndigheten får ta emot allt fler krav på åtgärder och anmälningar om tillbud med coronakoppling från arbetsplatser i handeln. Alan Fazlic, som handlägger sådana ärenden, säger att situationen är problematisk och att det krävs gott samarbete mellan arbetsgivare och skyddsombud för att hantera riskerna.

– Arbetsgivaren är skyldig att göra en riskbedömning och att hålla den uppdaterad. Det är viktigt att se över rutinerna när förutsättningarna ändras, till exempel införandet av pandemilagen, säger Alan Fazlic.

Lättare rätt

Den nya lagen, som trädde i kraft 10 januari, slår fast att butiken maximalt får släppa in en kund per tio kvadratmeter butiksyta och att maxantalet ska skyltas vid entrén. Bra, tycker Handels arbetsmiljöombudsman Krister Colde.

– Med lagens tydliga regel om maxantal blir det lättare för butikerna att göra rätt. Men hur det efterlevs vet jag inte, säger han.

Munskydd och visir

Den fackliga rådgivningen Handels Direkt får många samtal från medlemmar om att det är svårt att få kunder att hålla avstånd för att hindra smittspridning. Frågor om skyddsutrustning som visir och munskydd är också vanliga. Ibland är det arbetsgivare som inte vill låta anställda bära munskydd, andra gånger är det anställda som inte vill ta på sig dem. Tydliga råd kommer från Claes Larsson på Handels Direkt:

– Vår uppfattning är att om du vill ha munskydd ska arbetsgivaren bekosta det. Och du är skyldig att bära munskydd om arbetsgivaren kräver det.

Extern länk: Handels frågor och svar om corona