Vad bra att du som medlem uppmärksammar den här viktiga frågan. Vi på Handels delar din åsikt. Sjukförsäkringen fungerar inte när det kommer till långtidssjukskrivningar och utförsäkringar. Det måste också finnas ett bättre skydd för de som drabbas av allvarliga arbetsskador eller blir långvarigt sjukskrivna. 

Vi arbetar ständigt med att förbättra arbetsmiljön inom våra branscher. Arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för åtgärder med rehabilitering och anpassning för att sjukskrivna tryggt ska kunna återvända till jobbet. Det kravet ställde vi också i avtalsförhandlingarna och fick igenom. 

Utförsäkras efter 180 dagar

Samtidigt arbetar vi politiskt för att laga den sjukförsäkring som inte fungerar för så många människor. Ett värdigt samhälle ska garantera ett tryggt och fungerande skydd för den som är sjuk, så är inte fallet idag. Alltför många långtidssjuka får inte ersättning över huvud taget efter dag 180 eftersom de prövas mot en arbetsmarknad som inte existerar. Personer med otrygga anställningar får ofta sämre ersättning då de betraktas som arbetslösa så fort de inte har några inplanerade arbetspass. Det är bara några av exemplen på vad som behöver förändras.

Förra året presenterades en utredning vars förslag märkbart skulle förbättra situationen för sjuka, öka möjligheten att få ersättning längre och förbättra för de med otrygga anställningar. Även om vi hade velat se mer långtgående reformer hade dessa förslag inneburit ett steg framåt. Men inte ens dessa modesta förslag har genomförts. Vi måste fortsätta sätta press på politiker för att få till stånd en förändring. 

Rättshjälp

En sån förändring är det tillfälliga stoppet för utförsäkringar vid dag 180 som vi lyckats få igenom tillsammans med andra förbund. Vi fortsätter att driva på tillsammans med LO och andra förbund för en fungerande, trygg sjukförsäkring med en högre ersättning. För dig som är medlem och är sjukskriven finns möjligheten att efter utredning ansöka om rättshjälp, kontakta oss då via Handels Direkt. 

Sverige kan bättre. Vi måste alla kräva en sjukförsäkring värdig ett modernt och tryggt samhälle. 

Vill du som medlem vara med och påverka kan du skriva under och sprida LO:s namninsamling.

Annette Dalkars och Charlotte Hörnstedt
Ombudsmän ansvariga för sjukförsäkring, Handelsanställdas förbund