I oktober 2020 blev en anställd på Ica-lagret i Helsingborg utsatt för någon form av våld eller trakasseri. Händelsen polisanmäldes och den misstänkte har lämnat sin anställning.

Men arbetsgivaren avskedade också en annan anställd. Han var i närheten när det hände, men var enligt Handels inte aktiv i gärningen. 

– Han stod några meter ifrån och såg det som hände, säger Handels klubbordförande Marcus Strandberg.

Marcus Strandberg.

Fackklubben krävde i förhandlingar att mannen skulle få behålla sitt jobb. Arbetsgivaren vägrade, och nu har Handels, via juridiska byrån LO-TCO Rättsskydd, stämt Ica vid Arbetsdomstolen.

Inte skäl att avskeda

Marcus Strandberg tycker frågan är viktig.

– Arbetsgivaren får inte ensidigt sparka någon för att han känner för det, betonar han.

Han får stöd av fackets jurist Olov Östensson som företräder medlemmen.

– Som vi ser det har personen inte agerat fel. Han har heller inte polisanmälts utan enbart hörts som vittne. Arbetsgivaren hade inte skäl att avskeda eller säga upp honom, säger Olov Östensson.

Skadestånd

Handels kräver att avskedandet ogiltigförklaras. De kräver att mannen får 200 000 kronor i skadestånd plus lön från oktober och framåt. Om Arbetsdomstolen skulle komma fram till att det var rätt att säga upp mannen, men inte att avskeda honom, begär facket ett lägre skadestånd plus sex månaders uppsägningslön.

Arbetsgivaren Ica har ännu inte tagit del av stämningsansökan och har därmed inga kommentarer, säger Patrik Frank, förhandlingschef på Ica-gruppen.

En annan medarbetare på samma arbetsplats avskedades samma månad sedan han kört truck påverkad av värktabletter. Även i detta fall har Handels stämt Ica i Arbetsdomstolen. De två ärendena har inget direkt samband med varandra.

Fakta: Avskedande och uppsägning

En anställd som har misskött sig på jobbet kan bli avskedad eller uppsagd. Detta regleras i lagen om anställningsskydd (las).

Avskedande får ske om den anställde misskött sig grovt, till exempel genom stöld, misshandel eller annan brottslighet. Vid avskedande får man lämna arbetsplatsen omedelbart och har inte rätt till uppsägningslön.

Vid mindre allvarlig misskötsamhet kan den anställde bli uppsagd av personliga skäl. Då har man rätt till lön under uppsägningstiden. Uppsägning ska ha saklig grund.

Den som anser sig ha avskedats eller sagts upp felaktigt kan begära att beslutet ogiltigförklaras. Om en domstol förklarar uppsägningen eller avskedandet ogiltigt har den anställde rätt till skadestånd.