Det finns väldigt lite svensk forskning om arbetsmiljön i e-handeln, konstaterar Klara Rydström som är doktorand i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Hon deltar i ett forskningsprojekt om e-handeln och ska själv skriva sin doktorsavhandling i frågan.


– Jag vill höra röster från golvet om arbetsmiljön, och hur en vanlig dag på lagren kan se ut, säger hon.

Könsskillnader

E-handeln har vuxit snabbt under pandemin, och från flera håll rapporteras om ohållbar arbetsbelastning. Klara Rydström vill bland annat undersöka om det finns könsskillnader i jobbet på e-handelslager.

– Forskning om butiker visar att jobbet är ”könat”, det vill säga olika för män och kvinnor. Jag skulle tro att det går att se i e-handeln också, men det behöver undersökas.

Klara Rydström är doktorand i arbetsvetenskap.

E-handelns lager som levererar till privatkunder skiljer sig generellt från partihandelslager som levererar till butiker, konstaterar Klara Rydström.

– I e-handeln är jobbet ofta mer manuellt. Mindre truckkörning, mer arbete med skanner och andra tekniska hjälpmedel.

Övervakning

Amerikansk forskning visar att e-handelsanställda upplever att deras arbete övervakas genom tekniken. Skräckexempel har uppmärksammas på dominanten Amazon som sedan i höstas också har lager i Sverige.

– Jag vill veta hur anställda i Sverige förhåller sig till tekniken, säger Klara Rydström.

För sin forskning söker hon nu kontakt med anställda i e-handeln som vill ställa upp på en digital intervju om jobbet.

– E-handeln är en ny och växande bransch som det är viktigt att skaffa kunskap om. Jag hoppas att det ska leda till att arbetsförhållandena blir bättre.  

Vill du delta i forskningen?

Är du anställd eller före detta anställd på e-handelslager?

Vill du delta i Klara Rydströms forskning i form av en digital intervju?

Mejla till klara.rydstrom@ltu.se