Coronapandemin har påskyndat processen, men det är inte grundförklaringen till att Kappahl omorganiserar och hyvlar flertalet anställda. Det svarar bolagets HR-direktör Anna Andihn i ett mejl till Handelsnytt.

– Att branschen och kundernas köpmönster förändras har vi sett länge. Att vi behöver anpassa oss till det kommer inte som en överraskning. Effekterna av pandemin har påskyndat genomförandet, men det är inte på grund av pandemins effekter vi behöver göra långsiktiga förändringar, skriver hon.

Ungefär hälften av Kappahls 180 butiker berörs. Så också huvudkontoret som redan har genomgått en omorganisering. Storleken på sparbetingen vill hon inte gå in på.

Inga juridiska hinder

På frågan om hyvlingen och varför Kappahl väljer att använda den metoden svarar Anna Andihn att man har ”stor respekt för de långa anställningstider som finns i bolaget”, men att det samtidigt inte finns några juridiska hinder.

Det finns inga krav i lagstiftningen på att tillsättandet av omreglerade tjänster ska ske i turordning

Anna Andihn, HR-direktör på Kappahl.

– Det finns inga krav i lagstiftningen på att tillsättandet av omreglerade tjänster ska ske i turordning, skriver Anna Andihn och fortsätter:

– Vi försöker så ofta det är möjligt ha inriktningen att våra tillsvidareanställda medarbetare ska erbjudas 25 timmar i veckan eller mer.

Ni har ju kortidspermitterat på flera håll. Räcker inte det?

– Korttidsarbetet är en värdefull och stödjande åtgärd för oss som möjliggör att vi klarar oss genom den tuffa period som pandemin innebär. Det är dock en tillfällig åtgärd som ska användas under en begränsad tid.