Mattias af Malmborg Jurist, LO-TCO Rättsskydd

 – I dag vet vi inte var gränsen går eftersom det inte har prövats i domstol än. Men vad vi vet är att lojalitetsplikten är långtgående. Därför ska man vara väldigt försiktig med att skriva någonting negativt som på något sätt kan kopplas till arbetsgivaren. Även om du gör det på fritiden och det du skriver kan tyckas vara ofarligt för arbetsgivaren.

Att gå till media då?
– Det är stor skillnad på att lägga upp en slängig kommentar på sociala medier och att påtala verkliga missförhållanden eller arbetsmiljöproblem på sin arbetsplats. Men även missförhållanden eller andra problem ska i första hand framföras till chefen eller till facket. Man ska ha gett arbetsgivaren chansen att lösa problemet. Går man till media gäller källskydd, det vill säga att journalisten inte får röja vem som har lämnat uppgifterna. I den mån är den anställda skyddad. Men skyddet är inte lika starkt för privatanställda. Lagen förbjuder inte arbetsgivare att efterforska vem källan är när det gäller privatanställda.

Bild: LO-TCO Rättsskydd

Det här är lojalitetsplikten

Anställda, särskilt i den privata sektorn, ska agera lojalt mot företaget de är anställda av. Man får till exempel inte ta uppdrag för en konkurrent under sin anställning, eller tala illa om företaget. Att röja företagshemligheter som kan skada företaget är ett annat exempel. Bryter man som anställd mot lojaliteten riskerar man att bli uppsagd eller avskedad.
Man har dock alltid rätt att lyfta missförhållanden, något som även kallas för kritikrätt. Kritiken ska först framföras till arbetsgivaren så att denne får möjlighet att bemöta den och vidta åtgärder. Man kan också vända sig till facket. Först efter det kan man eventuellt ta informationen vidare.
Handlar kritiken om diskriminering omfattas man av repressalieförbudet som finns i diskrimineringslagen. Man kan inte bli straffad för att ha uppmärksammat diskriminering.
Vänder man sig till medier har man rätt till källskydd enligt grundlagen.
Källa: Diskrimineringsombudsmannen, Handels, Unionen.