Handels förbundskongress inleds 5 maj i år och hålls på grund av coronapandemin då helt digitalt. Kongressen väljer vid detta tillfälle ny förbundsstyrelse och beslutar om Handels stadgar och avgifter. Resten av kongressen föreslås skjutas upp till ett datum då alla 295 ombud kan träffas på samma plats. Preliminärt har man siktat på senhösten, men nu har förbundsstyrelsen ändrat sig. Förslaget är att fortsättningen av kongressen ska hållas i Umeå folkets hus 11–13 januari 2022.

Daniel Carlstedt är kongressansvarig på Handels.

– I november håller både LO och Socialdemokraterna sina uppskjutna kongresser, och i december är många medlemmar upptagna i julhandeln. Därför föreslår vi januari, förklarar Daniel Carlstedt, kongressansvarig.

Nya motioner

Vid kongressens andra sittning ska ombuden besluta om de handlingsprogram som ska styra Handels verksamhet i framtiden. Det blir debatt om många av de motioner som medlemmar skickat in. Motionerna skrevs under 2020 och kommer att vara över ett år gamla när det är dags att debattera dem på kongressen. Förbundsstyrelsen föreslår därför det i vissa fall ska gå att skriva nya motioner. Det blir kongressen i maj som beslutar i frågan.

– Förslaget är att avdelningarnas styrelser får rätt att skriva nya motioner i frågor som har blivit aktuella efter den förra motionsperioden, säger Daniel Carlstedt.

Fackklubbar och enskilda medlemmar föreslås alltså inte ha rätt att skriva nya motioner direkt till kongressen. De kan däremot föra fram sina förslag till avdelningens styrelse, som i sin tur kan skicka in motionen.  Medlemmar har också rätt att skicka in motioner till förbundsstyrelsen mellan kongresserna. Deadline för nya motioner föreslås bli 11 juni.

Två säsonger

Daniel Carlstedt berättar att arrangörerna har valt att kalla kongressens delar ”säsong 1” och ”säsong 2”.

– Tanken är att få en inramning där de båda delarna hänger ihop, likt en tv-serie. Jag hoppas innerligt att det inte blir fler säsonger. Eller att det händer något som påverkar möjligheten att genomföra säsong 2 som planerat.

Fakta: Handels kongress

Handels kongress är förbundets högsta beslutande organ och hålls som regel vart femte år.

Kongressen utser förbundsstyrelse och förbundsledning, och fastslår stadgar, samt inriktning och visioner för Handels verksamhet.

Till kongressen utser Handels medlemmar 250 kongressombud. Ombuden har denna gång valts på avdelningsmöten i Handels 19 avdelningar.

De 45 förtroendevalda i förbundsrådet och förbundsstyrelsen är också ombud på kongressen. Totalt blir det alltså 295 kongressombud.