Handels förbundskongress skulle ha ägt rum i Umeå i början av maj i år. På grund av coronapandemin har planerna fått ändas. På torsdagen beslutade förbundsstyrelsen hur det blir i stället: 

Delar av kongressen genomförs helt digitalt den 5 och 6 maj. Då väljs bland annat ny förbundsstyrelse och beslut tas om stadgar och avgifter. Kongressen föreslås sedan besluta att skjuta upp resten av kongressen till någon gång sent i höst.

– Då hoppas vi att alla ska kunna träffas på samma ställe. Vi tycker det är viktigt att alla kan samlas för att diskutera förbundets framtida inriktning, säger Daniel Carlstedt, kongressansvarig.

300 motioner

Den del som skjuts fram handlar om att bestämma Handels inriktning och visioner för framtiden. Då behandlas cirka 300 motioner med förslag som kommit in från Handels medlemmar. Kongressen beslutar om strategiska dokument som handlingsprogram för trygga jobb, facklig styrka och framtidens branscher.

Vid kongressens inledning i maj kommer alla ombud att delta hemifrån via dator eller surfplatta. Ambitionen är enligt Daniel Carlstedt att trots allt skapa viss feststämning.

– Vi ska göra vad vi kan för att skapa pompa och ståt med kulturinslag och inbjudna talare.

Hoppas på Umeå

Exakt datum för kongressens fysiska fortsättning kommer att beslutas under våren. Det handlar bland annat om att ta hänsyn till andra uppskjutna kongresser som LO:s och Socialdemokraternas så att de inte krockar. Ambitionen är att hålla denna del av kongressen i Umeå, men arrangörerna undersöker också andra alternativ.

Fakta: Handels kongress

Handels kongress är förbundets högsta beslutande organ och hålls som regel vart femte år.

Kongressen utser förbundsstyrelse och förbundsledning, och fastslår stadgar, samt inriktning och visioner för Handels verksamhet.

Till kongressen utser Handels medlemmar 250 kongressombud. Ombuden har denna gång valts på avdelningsmöten i Handels 19 avdelningar.

De 45 förtroendevalda i förbundsrådet och förbundsstyrelsen är också ombud på kongressen. Totalt blir det alltså 295 kongressombud.