I somras sa MQ Marqet upp prov- och visstidsanställda. Butiker stängdes också. Nu hyvlar modekedjan. Runt 150 butiksanställda, en tredjedel av alla butiksanställda, har fått gå ner i tid. De flesta till 25 timmar i veckan, enligt modekedjan. Men några har fler, andra färre timmar.

I Västerås och Eskilstuna har tolv butiksanställda fått gå ner i tid. De förlorade mellan tre och tio timmar var. Tre personer sades upp.

Fack och arbetsgivare oeniga

– Besparingar hade kunnat göras utan hyvling om viljan hade funnits från arbetsgivarens sida, säger Stefan Berndtsson, ombudsman på Handels i Västerås, som förhandlade om hyvlingen med modekedjan.

Förhandlingarna i Västerås och Eskilstuna avslutades i oenighet. Längre än så kan facket inte driva fallet. Enligt lagen är hyvling tillåtet. 

– Hyvling slår hårt mot dem som jobbar i handeln. Många har redan få timmar och svårt att leva på sin lön. Hyvlingen gör det ännu värre och är tyvärr vanligt förekommande i dag, säger Stefan Berndtsson.

Handels kritiska

Handels har länge varit kritiska mot hyvling. Facket vill i stället förhandla om arbetsbrist enligt turordningen i las. Den som varit anställd kortast tid sägs upp. Men de som blir kvar behåller sina timmar. Handels kollektivavtal ger dock ett visst skydd vid hyvling. Anställda har rätt till en så kallad omställningstid, som motsvarar uppsägningstiden. Det betyder att den sänkta arbetstiden inte slår mot de anställda över en natt.

Marqet blev MQ MarQet

Marqet ägdes tidigare av MQ-koncernen, som gick i konkurs våren 2020 till följd av pandemin. Kort därefter blev det klart att Marqet fortsätter som privatägt bolag och under namnet MQ MarQet. Modekedjan har runt 450 butiksanställda. Totalt antal anställda med chefer och tjänstemän är runt 650. I Västerås och Eskilstuna ligger tre butiker, två i Västerås och en i Eskilstuna.

Hyvling och uppsägning

Detta är hyvling

Vid hyvling skärs anställdas arbetstimmar ned. De anställda får ett så kallat omplaceringserbjudande till en tjänst på färre arbetstimmar i veckan. 

Hänsyn behövs varken tas till uppsägningstid eller turordningsreglerna, som finns reglerat i lagen om anställningsskydd, las.

Tackar en anställd nej till omplaceringserbjudandet ses det som uppsägning och den anställda riskerar att bli utan ersättning från a-kassan i upp till 45 dagar. 

Las ger därmed endast skydd för en anställning – inte för de timmar man har på kontraktet.

I kollektivavtalet för detaljhandeln finns sedan april 2017 ett visst skydd vid hyvling. En anställd kan inte få sina timmar minskade från en dag till en annan. I stället får de drabbade en omställningstid som motsvarar uppsägningstiden enligt las. Det innebär mellan en och sex månader, beroende på hur länge man varit anställd. Under omställningstiden behåller man sin vanliga lön och sina timmar.

Detta är uppsägning 

Vid uppsägning måste arbetsgivaren följa turordningsreglerna i las, lagen om anställningsskydd. Sist anställd ska sägas upp först. Dessutom ska den eller de som sägs upp ha lön under uppsägningstiden.