Varför gör ni det här?

– Hela branschen befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge på grund av pandemin. Att optimera timmarna, som vi kallar det, är en av flera åtgärder vi gjort. Förra våren stängdes butiker och under hösten avslutades alla provanställningar och tidsbegränsade anställningar där det fanns möjlighet att göra det. Nu behöver vi göra ytterligare förändringar där optimering av timmar är en del, säger Susanna Vilcek, HR-chef på MQ Marqet.

Har ni tittat på andra alternativ?

– Ja, vi har exempelvis tittat på möjligheten till korttidspermittering. Men kommit fram till att vi behöver optimera timmarna. I stället för få tjänster på många timmar behöver vi ha fler tjänster på färre timmar för att exempelvis kunna täcka upp när någon är sjuk. När det gäller korttidspermitteringar så för vi tillsammans med andra i branschen samtal med regeringen för att stödet ska ge avsedd effekt och att företagen får stöd utan väntetid på flera månader. 

Hur ser ni på möjligheten för era anställda att klara sig på den lön som blir med det sänkta arbetstidsmåttet?

–  Vi gör det här för att vi måste. Vi hoppas och tror att när pandemin är över ska vi kunna utöka anställdas timmar igen. Vi är måna om våra anställda. Att göra det som är bäst för verksamheten, i det här fallet minska arbetstiden för vissa medarbetare, är ett sätt att rädda jobb.

Hur ser ni på kombitjänster i stället för hyvling?

– Det finns exempel på butiker där det fungerat för verksamheten att göra en lösning med kombitjänster, där medarbetare är schemalagda och har kontrakt i flera butiker.