Gränsen mellan Norge och Strömstad har varit stängd sedan 16 mars förra året. Det har funnits undantag. Exempelvis om du bor i Sverige men jobbar i Norge. Men i slutet av januari stängdes gränsen även för dem. Sedan dess har de stått helt utan inkomst. Nyligen presenterades en lösning för dagspendlarna, men problemen för veckopendlarna kvarstår.  

”Vi står upp för varandra”

Därför höll LO-förbund från Norge och Sverige en gemensam manifestation. Marie Rask från Handels i Trollhättan var en av dem som var där.

– Jag vill visa att fackliga förbund, på båda sidan gränsen, är eniga i att hitta en lösning för gränsens pendlare. Vi står upp för varandra och inte mot varandra. Gränsen är för oss osynlig. Vi har våra vänner, släkt, jobb och fritidssysselsättningar båda sidor gränsen. Barnen och vuxna går på dansskola, spelar hockey och går på högskola på båda sidor gränsen. Akutsjukvård har avtal över gränserna, räddningstjänst och polis har avtal över gränsen. Listan kan bli lång på hur vi samarbetar, men nu är det tvärstopp, säger Marie Rask. 

Marie Rask.

Hur ser du på regeringarnas stöd?

– Det är fortfarande stopp för veckopendlare till Norge. Det måste ske en lösning nu. Regeringen måste ställa krav på Norges regering, att hitta en lösning för pendlarna (från båda länderna). Regler är otydliga och tolkas olika varje dag vid gränsen. Covid-19-tester görs i oändlighet, ändå är man inte betrodd att åka över bron. Vi vill att regeringen kräver av Norge att de kompenserar alla som har blivit nekade att komma till sitt arbete. Det behövs också ses över hur vi kan samköra restriktioner för Corona, när man bor nära gränsen.