I maj ska Handels kongress välja ny förbundsstyrelse och verkställande utskott, det vill säga förbundets högsta ledning. Valberedningen föreslår omval av ordförande Linda Palmetzhofer och förste vice ordförande Elisabeth Brandt Ygeman. Till posten som andre vice ordförande föreslås Martin Nyberg, som i dag är ombudsman på Handels i Helsingborg där han främst arbetat med lagerarbetsplatser.

– Spännande! Om kongressen väljer mig hoppas jag kunna bidra med bredd och erfarenhet, säger Martin Nyberg till Handelsnytt.

Vad är Handels för dig?

– De handelsanställdas trygghet på arbetsplatsen och röst i samhället. Enligt min egen erfarenhet är Handels som bäst när vi lyckas förbättra arbetsmiljön på lager och skapa ett gemensamt lag av anställda och inhyrda.

Vad anser du blir extra viktigt för Handels i framtiden?

– Omställningen till hållbar konsumtion och att jobben utvecklas. Med större automatisering kan arbetet bli mer kvalificerat och statusen höjas.

Komplett kandidat

Mats Hedgren, sammankallande i valberedningen, beskriver Martin Nyberg som en komplett kandidat med bred erfarenhet.

– Martin har gedigen vana som facklig förhandlare. Han är yngre än Linda och Elisabeth och ger därmed Handels ledning en bättre ålderssammansättning, säger Mats Hedgren som just nu är andre vice ordförande men inte ställer upp för omval.

Andra nominerade

Tre andra personer har nominerats till posten som andre vice ordförande: Daniel Carlstedt, ombudsman på förbundskontoret, Lars Jarslet, förste ombudsman på Handels i Växjö, och Åsa Kratz, ordförande för Handels Västeråsavdelning.

Vem som väljs avgörs under den första delen av Handels kongress, som genomförs digitalt 5–6 maj. Kongressens fortsättning ska enligt planen genomföras i Umeå 11–13 januari 2022.

Mästerspelare och valphusse

Martin Nyberg är 39 år och bosatt i Halmstad där han varit fackligt aktiv som lagerarbetare på Martin & Servera. 

2012 anställdes han på Handels som verksamhetsassistent och sedan 2014 är han ombudsman i Helsingborg, där han även tillfälligt tjänstgjort som chef.

Sedan 2020 är han ordförande i ombudsmännens fackklubb och därmed personalrepresentant i Handels förbundsstyrelse. 

Han är gift och har två barn.

Familjen utökades så sent som i fredags med ryska vinthundvalpen Lilly.

På fritiden spelar han gärna olika typer av sällskapsspel. 2018 blev han nordisk mästare i ”Starwars Destiny”.