Handels kongress i maj ska välja tolv ledamöter till förbundsstyrelsen. Tre av dem – ordförande och två vice ordförande – arbetar heltid för Handels och utgör förbundsstyrelsens verkställande utskott (VU). De övriga nio är förtroendevalda på vanliga arbetsplatser i Handels branscher.

Handels valberedning föreslår nya namn till fyra av dessa nio poster:

Erica Björkman Leijon, 40 år, Stora Coop Luleå.

Henric Engström, 42 år, Beijer Bygg Uppsala.

Sara Fernlund, 31 år, Ikea Borlänge.

Beatrix Marquez Lago, 28 år, Dagab Göteborg.

Valberedningen föreslår omval av fem av de nuvarande ledamöterna: Melinda Hedström, Kappahl Skellefteå, Tommie Hägg, Heléns Rör Halmstad, Elin Westerberg, Stora Coop Malmö, Andreas Samuelsson, Coop Färskvaruterminal Västerås, Rasmus Tallén, Martin & Servera Stockholm.

Kvinnlig majoritet

Om kongressen i maj röstar enligt valberedningens förslag blir det kvinnlig majoritet i förbundsstyrelsen. Det är det inte i dag trots att nästan dubbelt så många kvinnor som män är medlemmar i Handels. Alla nio kandidaterna arbetar på handelsföretag, tre av dem inom Coop. Ingen representerar tjänstemän inom fackförbund eller folkrörelser.

Mats Hedgren, sammankallande i valberedningen, försvarar förslaget.

– Valberedningen är enig om att detta är den bästa lösningen, säger han.

Sex namn till

Ytterligare sex personer har nominerats till förbundsstyrelsen och är alltså möjliga att välja in på kongressen – förutsatt att de själva vill vara kvar som kandidater. Det är Kent Jansson, Coop Karlstad, Per Lilja, K-rauta Örebro, Mats Panther, Hyresgästföreningen Helsingborg, Pernilla Sandberg, City Gross Växjö, Christina Vezeteu, Coop Göteborg och Rickard Vivallius, ABF Gävle.