En rad coronaåtgärder i sjukförsäkringen skulle slutat gälla den sista april. Men pandemin rasar fortfarande för fullt, och nu förlängs åtgärderna till sommaren, meddelar regeringen i ett pressmeddelande.

Det handlar bland annat om det slopade karensavdraget där man numera tillfälligt får ett schablonbelopp på omkring 800 kronor vid första sjukdomsdagen.

Regeringen förlänger samtidigt möjligheten till ersättning för vissa riskgrupper och dess anhöriga.

Gäller tills vaccinationsmålet är nått

Förlängningarna gäller numera till 30 juni men kommer i praktiken förlängas fram tills dess att vaccinationsmålet är uppnått, enligt pressmeddelandet.

Formellt beslutas förlängningarna i en kommande extraändringsbudget samt i vårändringsbudgeten och är en överenskommelse mellan regeringen Liberalerna och Centerpartiet.

De här coronaåtgärderna förlängs

Tidigare gällde dessa åtgärder till och med den 30 april. Nu skjuts de fram till den 30 juni 2021.

  • Schablonersättningen för karensavdraget
  • Ersättningen till egenföretagare de första 14 karensdagarna.
  • Viss sjukpenning i förebyggande syfte till vissa riskgrupper
  • Viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till riskgrupper
  • Viss förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn
  • Viss tillfällig föräldrapenning när skola eller förskola stänger
  • Läkarintygsfri tid till och med dag 14 (förlängningen gäller här till årsskiftet)

Källa: Regeringen